Återvinningsbatteri

Beskrivning

Återvinningsbatteri CBXB-2

Återvinningsbatteridel med kondenstråg och dränering, för batteriåtervinning i frånluften. Avsedd att kopplas till värmepumpens kollektorkrets. Ventil och ställdon finns som tillbehör. Batteriet dimensioneras för aktuellt flöde, temperaturer och verkningsgrad.

Återvinningsbatteri CBXB-2 är avsett för horisontell luftström.