Casa F

Saleryd AB utvecklar en helt ny serie takfläktar exklusivt för Swegon.

Serien, som går under samlingsnamnet CASA F, består av 8 storlekar i luftflöden upp till 2,2 m³/s. CASA F lanserades i Swegons monter på Nordbygg i april 2018 har tagits emot väl av marknaden, och de unika egenskaperna som bara återfinns i CASA F har rönt stort intresse hos fastighetsägare runt om i hela Sverige.
Projektet har bedrivits i nära samarbete med Swegon, där Saleryd AB har svarat för produktutvecklingsarbetet i sin helhet. En takfläkt kan ju tyckas vara en relativt simpel produkt, men genom att styra fläktens luftflöde på kanaltryck och utetemperatur så kan luftflödet anpassas till ventilationsbehovet året runt och kanaltryckfallet kan hållas till ett minimum, vilket resulterar i rejält minskade energikostnader.

Unikt är också att CASA F kan anslutas via Wi-Fi till mobiltelefon, padda eller bärbar dator. Eftersom en takfläkt nästan uteslutande är placerad på en svårtillgänglig plats, innebär den nya Wi-Fi funktionaliteten stora praktiska fördelar jämte övriga konkurrenter. CASA F behöver bara monteras och el anslutas, därefter kan all installation och tillsyn ske från fast mark, och utan fallrisk för installatör och vaktmästare. Wi-Fi funktionen erbjuder också nya möjligheter i form av bättre och tydligare grafik över inställningsmöjligheter och fläktregleringar. Samt förenklad inkoppling av tillbehör som Modbus och Radio Link anslutning, som nu kan ske helt trådlöst ut på taket.

En annan betydande del i projektet var att ta utveckla ett kompetent fläktvalsprogram för CASA F. Med programmet kan man beräkna olika fläktstorlekar baserat på det aktuellt luftflöde, kanaltryck samt forcerat flöde, programmet presenterar då arbetspunkt, beräknar energikostnader och presenterar aktuell produkt med tillbehör och prestanda i den aktuella arbetspunkten, samt underlag för Ecodesign. Beräkningsprogrammet har anpassats med Swegons grafiska profil och lanserades på Swegons hemsida hösten 2018. Besök sidan här http://casa-f.swegon.se/

Saleryd AB - Från idé till produkt.