Fästram

Beskrivning

Rektangulär anslutningsram CBX-FR

Monteras över den cirkulära kanalanslutningen i de fall man ansluter med en rektangulär kanal.