Filterdel CBXF

Beskrivning

Filterdel CBXF

Filterdel med kompaktfilter eller påsfilter, grov och finfilter, eller kolfilter för bättre inomhusluftkvalitet. Filterhållaren har tätningslister och excenterlåsning för effektiv tätning. Filterdelen för är försedd med cirkulära kanalanslutningar och kan direktanslutas till en cirkulär ventilationskanal, och användas för att exempelvis komplettera ett FTX-system med kanalmonterat kolfilter som förbättrar luftkvaliteten genom att absorbera skadliga och illaluktande ämnen.