Modbus Wifi Link

Av naturliga orsaker har ju de flesta takfläktar en otillgänglighet utöver det vanliga när det gäller ventilation. Inte sällan är det förenat med stora risker för fallolyckor vid arbeten på lutande tak med varierande utrustningsnivåer av skydd och landgångar. Särskilt farligt blir det på våta och hala tak med mossbeläggning och is vintertid. En otrevlig upplevelse håller de flesta med om som har utfört installations och servicearbeten på takfläktar.

Wi-Fi kommunikation erbjuder helt nya och unika fördelar hos våra takfläktar. Med trådlös kommunikation kan du enkelt ansluta dig till fläktens inbyggda styrsystem. Där kan du ändra alla fläktens driftsparametrar och avläsa aktuella värden i realtid. Utan att ens behöva gå upp på taket. För dig som fastighetsägare innebär detta stora fördelar, inte minst vid framtida tillsyn. Du behöver inte oroa dig för om fastighetsskötare använder påtalad säkerhetsutrustning eller tillkalla luftutrustning när det är fråga om ventilationens tillsyn vid eventuell driftstörning. Nu kan du eller din fastighetsskötare enkelt ansluta sin mobiltelefon och snabbt konstatera om felet handlar om ett larm som kräver tillkallad servicetekniker eller om takfläkten fungerar som vanligt och felet finns någon annanstans i ventilationssystemet.

Med Wi-Fi kommunikationen minimeras arbetet på taket till att endast omfatta monteringen av själva takfläkten. Därefter kan allt arbete med injustering och parameterinställningar utföras med säker mark under fötterna. Väljer du att koppla upp takfläkten till ert interna Modbus nätverk, kan även detta genomföra helt utan att behöva gå upp på taket, eftersom även tillbehöret Wi-Fi Modbus Link kommunicerar trådlöst med takfläkten.

Med Wi-Fi kan luftinjusteringen utföras av en person. Vilket ger ett snabbare och smidigare förfarande både i anslutning till installationen, men även vid framtida OVK kontroller och andra förändringar i ventilationssystemet som påverkar att fläktens luftflöde behöver justeras.