Inspektionsdel

Beskrivning

Inspektionsdel CBXI

Inspektionsdel med dörr eller inspektionslucka. Används för inspektionsmöjlighet mellan exempelvis värmebatteri-, och kylbatteri delar.