NV Trappan

Beskrivning

När Philip Blank skulle bygga en ny industrifastighet i Lidköping så behövdes 10st trappor installeras för att knyta ihop markplan med entresolplan. Marknadsutbudet inventerades och de trappor som fanns på marknaden var antingen dyra svetsade ståltrappor, eller trätrappor. Eftersom lokalerna skulle hyras ut och då komma att inrymma allehanda företag ville Philip hitta en rejäl trappa som ändå var snygg, och till rätt pris.

Med en enkel skiss och en idé om en trappa i plåt, stegade Philip in hos oss, och vi började spåna om olika möjligheter. Saleryd AB utvecklade modellen och tillförde ny design som lyfte helhetsintrycket på den nya trappan. Konstruktionen utvecklades vidare med installationerna i Philips lokaler och idag säljs den under namnet Norra Vånga Trappan. Läs mer på http://nvtrappan.se/

Saleryd AB tillverkar trappan och vidareutvecklar konceptet.

Saleryd AB -Från idé till produkt.