SPECIALFASAD TILL CHALMERS

Experimentboende för studenter på Chalmers

Saleryd AB har på uppdrag av Space M2 fått förmånen att utveckla och tillverka stommen i en ny unikt utformad tredimensionell fasad till Chalmers nya Experimentboende för studenter.

Göteborgsarkitekterna Bornstein Lyckefors har i samarbete med hustillverkaren Space M2 skapat 100 nya lägenheter i 6 våningar åt Chalmers Studentbostäder. Gibraltar Guesthouse är en trähybridbyggnad som kombinerar olika träbyggnadstekniker. Industriellt tillverkade trävolymelement kombineras med en stomme av limträ och fasader utformade som tredimensionella facetter, skriver Svensk byggtidning.

Styrkorna hos Saleryd AB kommer verkligen till sin rätt i samarbetet med Space M2. Projektet inleddes med att man från början hade tänkt tillverka konsoler för fasaden i trä, men när träkonstruktion konstaterades kunna leda till risk för brandspridning bakom panelen så tittade man istället på en svetsad stålkonstruktion. Saleryd AB blev tillkallad och genom gott samarbete med involverad byggnadskonstruktör och arkitekt kunde vi snabbt generera ett förslag på en plåtkonstruktion istället för en svetsad lösning och på drygt två veckor levererades fyra prototyper. Provmontage av färdig fasad och visning av prototypfasader tillsammans med Chalmers representant kunde ske kort därefter.

Genom att vi valde en plåtkonstruktion istället för en svetsad konstruktion så kunde slutmontaget göras direkt i fabriken i Edsvära, på så vis gjorde vi stora besparingar i transportkostnader, vi fick en lättare konstruktion och fasaden kan byggas fullt färdig och installeras komplett med träfasad direkt på monteringslinjen på fabriken, vilket sammantaget innebar en överlägset kostnadseffektiv lösning.

Eftersom vi själva jobbar mycket med att skapa en rationell montering för våra egna produkter i fabriken i Saleby, kunde vi redan i konstruktionsskedet av fasadsystemet, bygga in smarta lösningar som gav den bästa totalekonomin och förenklar monteringsarbetet. De goda lösningarna ledde också till att Saleryd AB har varit involverade hela vägen, från att ge förslag till produktionslayouten för monteringsstationen där fasaden ska monteras ända till att vi gör slutmontaget på den första fasaden på Space M2 fabriken i Edsvära.

Projektet, som omfattar 100 kompletta enheter med totalt 7,200 plåtkomponenter i en fackverkskonstruktion, levereras i dagarna till Space m2, tillsammans med anvisningar och utrustning för montage och installation på husmodulerna direkt i fabriken. Husmodulerna transporteras sedan fullt färdiga till uppställningsplatsen, och kommer inom kort att utgöra en ny innovativ boendemiljö för nästa generation av gäststudenter och utbytesstudenter vid Chalmers tekniska högskola…

Saleryd AB, -från idé till produkt.

Lämna en kommentar