Funktion och egenskaper
• Kombinerat ute-, avluftsdon
• Balanserat arbetsområde för FTX-ventilation
• Vändbar för höger/vänsterutförande
• Robust, tillverkad i 1 mm plåt, SSAB Greencoat
• Korrosivitetsklass C4

Tillgänglig i olika kulörer
• Svart
• Aluzink
• Tegelröd
• Specialkulör

VHKD är en vägghuv av typen kombidon. VHKD är avsedd för anslutning till det fria i FTX-installationer. Uteluften tas in via donets undersida och avluften evakueras horisontellt via donets front. Båda är försedda med nätgaller. Kanalanslutningar försedda med gummitätning (nippel) som ansluts till utelufts-, och avluftskanal. Konstruktionen minskar risken för kortslutning. Medryckning av pudersnö och påfrysning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.