Anslutningsram TGBR

Anslutningsram TGBR är en rektangulär botten för takgenomföring TG, används vid anslutning mot rektangulär kanal med PG. Aktuella mått framgår av tabellen i produktbladet.