Mekanisk frånluftsventilation flerbostadshus

Vad händer i ett ventilationssystem när en spisfläkt installeras?

Fastigheter med mekanisk frånluftsventilation har oftast spiskåpor installerade från början, en spiskåpa har ingen egen fläkt, utan utsuget sker via ett gemensamt kanalsystem med en centralt placerad fläkt på vinden eller på yttertaket. Installeras en modern spisfläkt, - med inbyggd fläkt, i dessa system så kan en rad problem uppstå. En spisfläkt saknar grundflödesspjäll, vilket resulterar i -onödig överventilation av lägenheten, -kall och dragig lägenhet med eventuellt kalla golv, -bakdrag på toaletten, d.v.s att frånluften på toaletten fungerar som en tilluftskanal, - med förhöjda värmekostnader som följd, eftersom luftflödet inte begränsas i spisfläkten. Det i sin tur, resulterar i att resten av lägenheten och övriga grannar får ett försämrat utsug.

När en spisfläkt med intern fläkt av lite större kapacitet installeras till systemet, klarar centrala fläktar normalt inte av de nya luftmängden som spisfläkten levererar. När spisfläkten aktiveras uppstår ett övertryck i ventilationskanalen, vilket resulterar i att köksoset skickas över till grannlägenheten, istället för ut i det fria som det var tänkt från början. Något som orsakar oönskade lukter hos övriga lägenhetsinnehavare och i trappuppgångar, och klagomål hos fastighetsägaren.

TFSK löser problemen som uppstår när en spisfläkt monterats i systemet.
Forceringsflödet begränsas till 50 liter per sekund, och spisfläkten får ett grundflöde på 10 liter per sekund. Därmed finns goda förutsättningar för att det centrala ventilationssystemet fungerar som det ska, luktspridning mellan lägenheter förhindras på så sätt. Nu finns också en grundventilation i köket, vilket är en förutsättning för en godkänd OVK.

Läs mer om TFSK här
eller se filmen där vi förklarar mer