Energibidrag
upp till 

30.000 kr

bra inomhusmiljö

Energibidrag när du installerar ett LOKE FTX-aggregat!

Du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas kan nu söka bidrag för energieffektivisering.

Bidraget gäller för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel när du installerar ett LOKE FTX-aggregat. Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, som högst kan du få 30 000 kronor.

Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland:
FTX blir bidragsberättigad om det är en del av ett luftburet värmedistributionssystem med stöd av 6 § och 10 §. Ett luftburet värmedistributionssystem är ett system som tar värme från ett uppvärmningssystem (till exempel värmebatteri i luftkanal) och distribuera den i rummet. 

Ett antal förutsättningar måste uppfyllas och ansökan görs via Boverkets hemsida.

Hur vet jag om jag har dålig ventilation?

Bristfällig ventilation skapar dålig luftkvalitet där fukt, partiklar och föroreningar från t.ex. radon, möbler och leksaker ackumuleras vilket påverkar hälsan både på kort och lång sikt.
Några hälsorisker är t.ex. dålig sömn, trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allergi och astma.

Ett bra ventilationssystem kan även sänka din energiförbrukning och minska dina driftkostnader.

Att investera i en bra och modern ventilation är en investering både i ditt hus, din familjs hälsa och din ekonomi. 

Tydliga tecken på dålig ventilation:

DOFT

Kläder och rum doftar matos

Instäng doft i huset (garderobsdoft)

FUKT

Kondens på fönster

Fukt efter dusch försvinner knappt

SÖMN

Vaknar med huvudvärk

Både barn och vuxna sover dåligt

Vår energieffektiva till- & frånluftsaggregat med värmeåtervinning LOKE återvinner 85% av all värme på väg ut från huset i frånluften
och sänker på så sätt din energiförbrukning med ca 45 kWh/kvm/år.

FTX aggregat LOKE

Vår energieffektiva till- & frånluftsaggregat med värmeåtervinning LOKE återvinner 85% av all värme på väg ut från huset i frånluften och sänker på så sätt din energiförbrukning med ca 45 kWh/kvm/år.

MOTVERKAR MÖGEL OCH FUKTPROBLEM
BÄTTRE SÖMN OCH MINDRE DOFTER
ÅTERVINNER VÄRME = SPARAR PENGAR
VENTILERAR BORT SKADLIG RADON
FILTRERAR BORT POLLEN & SKADLIGA PARTIKLAR

Det senaste från vår kunskapsbank:

Det senaste från vår kunskapsbank: