Automatiskt Flödeskontrolldon Spisfläkt

Problem med dålig lukt från grannlägenheten? Med TFSK-125 flödeskontroldon åtgärdar du enkelt problem med lukt och kallras i lägenheter och flerbostadshus.

Funktion och egenskaper
• Löser problemet med överläckage mellan lägenheter
• Kan användas till alla typer av spisfläktar
• Passar mekanisk ventilation med central frånluftsfläkt
• Minimerar risk för backströmning i självdragssystem
• Monteras enkelt direkt i spisfläktens frånluftskanal
• Fullt färdigkopplad med stickpropp 1-fas 230V
• Levereras med enkel mätslang för att ställa in grundflödet

Flödesinställning
• Grundflöde 10 l/s (justerbart)
• Forcerat flöde normalt 40-50 l/s (justerbart)

SALERYD TFSK är ett tryckreglerat flödeskontrolldon med integrerad motorstyrning som automatiskt begränsar maxflödet från spisfläktar i lägenheter i flerbostadshus. I fastigheter med mekanisk ventilation och centralt placerad frånluftsfläkt, säkerställer TFSK att överläckage mellan lägenheter inte kan ske via kanalsystemet, ovasett vilken fläkt lägenhetsinnehavaren valt att installera. I fastigheter med självdragsventilation, minskar TFSK risken för backströmmning i frånluftsventil i wc och andra utrymmen då spisfläkten är i drift. Då spisfläkten är avstängd släpper TFSK igenom ett grundflöde på 10 l/s och sägerställer grundventilationen i köket. När spisfläkten startas så öppnar donet och släpper igenom ett forcerat flöde (normalt 40-50 l/s). Funktionen innebär att kanalsystemet har ett konstant undertryck och överläckage till intilliggande lägenhet elliminieras på så sätt.

Problem med dålig lukt från grannlägenheten? Fastigheter med mekanisk frånluftsventilation har oftast spiskåpor installerade från början, en spiskåpa har ingen egen fläkt, utan utsuget sker via ett gemensamt kanalsystem med en centralt placerad fläkt på vinden eller på yttertaket. Installeras en modern spisfläkt, - med inbyggd fläkt, i dessa system så kan en rad problem uppstå. Läs mer