Förlängningsdel TGED

Används som förlängning till takgenomförning TG, och är lämplig i de fall man önskar placera fläkten högre över taket m.h.t snödjup eller nockhöjd. TGED har montagevinklar som passar direkt mot TG och monteras enkelt med fyra bult.