Kulöranpassad takfläkt ERIK

Kulöranpassning Göteborgsröd

Takfläktar i "Göteborgsröd" kulör har installerats på flertalet tak i centrala Göteborg. Kulören går egentligen under benämningen Engelskt röd, men blir i dagligtal ofta benämnd som just Göteborgsröd. För att möta behovet av kulöranpassning på våra produkter så finns förutom standardkulörerna svart, tegelröd och aluzink även pulverlackerat utförande i önskad kulörkod och glans. Standardkulörer hittar du i vår kulörguide, andra kulörer offereras efter förfrågan. Vi behöver veta kulörkod i RAL eller NCS och glansvärde. Leveranstiden på pulverlackerade produkter är 1-3 veckor beroende på kulör och säsongsvariationer.