HSB förening i Tidaholm installerar Takfläkt ERIK

HSB Tidaholm

En HSB förening i Tidaholm byter till vår takfläkt ERIK med Wi-Fi anslutning, och minskar driftskostnaden för ventilationen med ca 50%. Hela investeringen är återbetald inom två år. Med smart flödesreglering sparar vi energikostnader för att driva fläkten, och minskar värmekostnaderna genom att en mindre andel varm luft går ut i det fria. Det blir mindre värme till kråkorna helt enkelt. Kontakta oss för en energikalkyl för ditt ventilationsprojekt!