Modbus Wifi Link

Med Modbus Wifi Link, kan du enkelt ansluta din fläkt mot DUC via Modbus protokoll. Fördelen med Modbus Wifi Link är att du kan placera Modbus inkopplingen trådlöst inomhus och i närheten av det trådbundna Modbus nätverket. Modbus enheten är enkelriktat, i riktning mot fläkten. Det innebär att det inte finns någon möjlighet för utomstående att gå in bakvägen, in i fastighetens system. Modbus modulen agerar då som brandvägg.