Wifi Link Radio

Wi-Fi Radio Link

Med Wi-Fi kan luftinjusteringen utföras av en person, som till skillnad mot konkurrerande lösningar innebär stora tidsbesparingar i samband med installationen och injustering av luftflöden. Finns det flera våningar i fastigheten så kan det bli svårt att nå takfläkten från hela fastigheten med Wi-Fi anslutningen. Därför har vi utvecklat installationsverktyget Wi-Fi Radio Link, som är en kommunikationsförlängare bestående av sändare och mottagare. Sändaren placeras på vinden eller översta våningsplanet, inom räckhåll för Wi-Fi signalen från takfläkten. Denna kommunicerar då med takfläkten och skickar vidare signalen till mottagardelen, som i sin tur kommunicerar med den mobil eller padda du bär med dig under injusteringsarbetet. Mottagaren flyttas med mellan våningsplanen allt eftersom injusteringen fortlöper. Parningen mellan sändare och mottagare sker automatiskt då de spänningssätts. Signalen kan tillsammans med Wi-Fi Radio Link nå upp till 500 meter.

Wi-Fi signalens räckvidd varierar från byggnad till byggnad eftersom olika material har olika påverkan på signalen. För att kontrollera Wi-Fi signalen styrka finns en inbyggd signalmätare som visar signalstyrkan i minus db. Ju lägre signal desto bättre mottagning. Har man en Android telefon finns även appen Wi-Fi analyser som kan användas för att kontrollera signalens räckvidd.

Radio Link är en engångskostnad, som efter avslutad installation flyttas med till nästa projekt och användas igen vid senare injusteringstillfälle.