Takfläkt ERIK

Takfläkt ERIK

Ljudisolerade takfläktar med EC motor och reglerutrustning med trådlös Wi-Fi anslutning.

Vi här på Saleryd AB utvecklar innovativa produkter i plåt. Vi söker ständigt efter nya smarta lösningar med hög grad av kundnytta, god driftsekonomi och hög kvalitet. I linje med detta har vi utvecklat en serie takfläktar för frånluftsventilation i flerbostadshus, bostäder och andra ställen där det finns behov av ventilation med god driftsekonomi och låg ljudnivå.

Serien som vi valt att kalla Takfläkt ERIK, består av 10 överlappande storlekar för flöden upp till drygt 4 m³/s, täcker de flesta förekommande flöden inom kommersiella fastigheter och finns i olika kulörer och med flertalet olika styr och regleralternativ som gör takfläkten anpassningsbar för de flesta förekommande behov av frånluftsventilation på yttertak.

Takfläkt ERIK är utvecklad med särskilt fokus på utbyte av äldre ineffektiva fläktar, den har en bottenram med plan undersida som gör det enkelt att montera fläkten direkt på en större takstos eller anslutningslåda. Fläktdelen är fällbar för enkel åtkomst till ventilationskanalen för framtida rengöring. Takfläkt ERIK i storlek 04x-06x är måttanpassade för att gå upp genom en vindstaklucka, har låg vikt och bärhandtag som gör dem lätta att bära och lyfta på plats. De större storlekarna ERIK 08x-10x är försedda med lyftöglor och är avsedda att lyftas upp med lyftkran. Vid behov kan Takfläkt ERIK enkelt plockas isär och bäras upp till taket i delar, för att monteras ihop igen på plats. Fläktinsatsen är konstruerad som en modul inklusive kablage och stickpropp, och kan enkelt lyftas ur fläktdelen då den lossats från gummidämparna, och blir då lättare att bära.

Takfläktens hölje är tillverkat i aluzink plåt eller SSAB:s beprövade Greencoat prelaq i korrosivitetsklass C4 med upp till 20 års garanti mot genomrostning. Alla takfläktar i serien har invändig ljudisolering, vertikal utblåsriktning och låga interna tryckfall för minimal ljudalstring till omgivning. Därtill är fläktinsatsen monterad i gummidämpare för att förhindra att stomljud överförs i kanalsystem och byggnad, vilket resulterar en erkänt låg ljudnivå.

För de enklaste applikationerna, där det inte ställs några krav på flödes eller tryckreglering, så kan Takfläkt ERIK erhållas utan reglerutrustning och då en inbyggd potentiometer för manuell inställning av varvtalet. Som tillval finns även en extern potentiometer för utanpåliggande eller infällt montage. I de fall en takfläkt betjänar en och samma lokal kan behovsreglering göras med lokal rumsreglering via temperatur, relativ fuktighet, koldioxid/temperatur. Kontakta oss för mer information om lokal behovsreglering.

Installation av Takfläkt ERIK blir med inbyggt reglersystem och Wi-Fi, en helt unik ”connect n’ play” lösning som innebär stora tidsbesparingar vid installation. Utan att ens öppna fläktdelen kan takfläkten monteras på takgenomförningen och så snart själva montaget är klart och fläkten är spänningsatt, kan styrsystemets alla inställningar utföras från en mobil, padda eller bärbar PC med Wi-Fi. Alla Takfläkt ERIK 041-082 med 1-fas matning levereras fullt färdigkopplade med sladdställ på 3 meter och 230V 1-fas stickpropp. På Takfläktar ERIK 083-102 med 3-fas anslutning ska elkabel anslutas i styrlådan.

Takfläkt ERIK 042-102 är som standard utrustade med mätuttag för flödesmätning i q-dysa. Fördelen med detta är att flödesmätning kan utföras med fläkten i stängt utförande, med utloppsgallret monterat och i sitt rätta driftsförhållande, vilket då direkt ger ett korrekt resultat vid flödesmätningen och en smidigare intrimning jämfört med konkurrerande lösningar och takfläktar med manuell varvtalsinställning. Tillsammans med den trådlösa Wi-Fi anslutningen blir injusteringen ännu enklare, eftersom alla inställningar av tryck och flöde då kan utföras utan att öppna fläkten efter att den är monterad på takgenomförningen.

Takfläkt ERIK med inbyggt reglersystem har integrerad tryckmätare och slanganslutning och mättuttag är fullt färdigkopplat i takfläkten från fabrik. I systemet ingår som standard en utetemperaturgivare som ska monteras på takgenomförningens/stosens norrsida för att minska påverkan av värme från solen vintertid.

Med Wi-Fi kan luftinjusteringen utföras av en person, som till skillnad mot konkurrerande lösningar innebär stora tidsbesparingar i samband med installationen och injustering av luftflöden. Är det flera våningar i fastigheten så finns installationstillbehöret Radio Link, som är en kommunikationsförlängare bestående av sändare och mottagare. Sändaren placeras på vind eller översta våningsplanet, denna kommunicerar då med Takfläkt ERIK och skickar vidare signalen till mottagardelen, som i sin tur kommunicerar med mobil eller padda och flyttas med mellan våningsplanen allt eftersom injusteringen fortlöper. Parningen mellan sändare och mottagare sker automatiskt då de spänningssätts. Radio Link är en engångskostnad, som efter avslutad installation flyttas med till nästa projekt och användas igen vid senare injusteringstillfälle.

Wi-Fi signalens räckvidd varierar från byggnad till byggnad eftersom olika material har olika påverkan på signalen, men har upp till 500 meters räckvidd vid fri sikt.

Wi-Fi modulen är lösenordskyddad, fabriksinställningen för lösenord och inloggningsadress finns på takfläktens typskylt. Båda kan ändras och varje takfläkt kan förses med ett unikt individnummer. Ändras lösenordet och inloggningsuppgifterna så notera detta för senare komihåg. Skulle man tappa bort lösenordet så finns en återställningsfunktion lokalt i takfläktens styrsystem.

Flera takfläktar med Wi-Fi kan verka inom samma arbetsområde. Wi-Fi signalen är kodad och fungerar på samma sätt som Wi-Fi nätverk i städer eller andra platser med hög Wi-Fi täthet.

I flerbostadshus är det främst reglersystemets funktion tryckreglering med utetemperaturkompensering som används för att styra takfläktens luftflöde efter aktuellt behov, vilket är en god affär ur energisynpunkt. Funktionen styr takfläktens varvtal efter aktuellt tryck i frånluftskanalen. Då trycket förändras, exempelvis då spjäll i spiskåpa nere i kanalsystemet öppnas faller trycket i ventilationskanalen och fläkten reglerar upp varvtalet för att bibehålla inställt tryckbörvärde. När spiskåpans spjäll stängs så ökar trycket och reglersystemet justerar ner takfläktens varvtal tills tryckbörvärdet åter är uppnått. Tryckregleringen kombineras med utetemperaturkompensering. Med utetemperaturkompenseringen så anpassas tryckbörvärdet efter utetemperaturen, vid kallare årstid kan tryckbörvärdet förskjutas för en lägre luftomsättning vintertid. Ut ventilationssynpunkt är det möjligt att minska luftomsättningen vintertid, då den kalla uteluften har ett lägre fuktinnehåll och man behöver inte ventilera för att transportera bort fukt i samma utsträckning som under årets varmare årstid. Funktionen minskar frånluftsflödet när uppvärmningsbehovet är som störst och minskar energiförlusten i form av värme som annars går ut i det fria. Via fläktvalsprogrammet på saleryd.se kan du beräkna hur mycket energi du kan spara genom att använda utetemperaturkompenseringen.

Andra funktioner i reglersystemet är varvtalsreglering, forcerad hög-, och lågfart samt larm. Forceringsingångar kan aktiveras via mobil appen, alternativt trådbundet direkt in på förberedda plintar som finns på takfläktens styrkort. På styrkortet finns även plintar för externt larm som kan kopplas till central indikering vid fel.

När Takfläkt ERIK är installerad och injusterad finns möjligheter att styra fläkten med det inbyggda veckouret, med funktionen kan flödet ändras mellan normal-hög-, och lågfart under olika tider på dygnet och olika dagar under veckan. I takt med ökat fokus på energihushållning ger denna funktion än större möjlighet att anpassa ventilationen efter behovet i fastigheten. Veckour är standard på alla Takfläkt ERIK med reglersystem.

Takfläkt ERIK med Modbus uppkoppling till DUC. Även här har använder vi Wi-Fi kommunikationens fördelar, genom att omvandla Modbus signalen till Wi-Fi sker kommunikationen med takfläkten trådlöst och man slipper krånglig dragning av nätverkskabeln ut på taket. Modbus modulen placeras inomhus på vind eller inom räckvidd från takfläkten och ansluts därefter trådbundet till modbusnätverket. Upp till 10st Modbus enheter kan verka på samma nätverk. Det behövs en Modbusenhet per takfläkt. Modbusmodulen är utrustad med inkopplingsplint för trådbunden extern forcering och larmutgång.

Larmfunktionaliteten i styrsystemet på Takfläkt Erik är konstruerat för minimal driftstörning. Om fel uppstår övergår till fläkten automatiskt till driftläge med konstant varvtal och larm avges. Denna funktionalitet minskar risken för stillestånd avsevärt och felet kan avhjälpas i lugn och ro.

Till Takfläkt ERIK finns en komplett tillbehörsflora för de flesta förekommande behov och lösningar som gör att takfläkten även är lämplig för nyinstallation. Takgenomförningar, backspjäll och anslutningsramar finns att tillgå. Vidare för ROT projekt finns övergångar och vi tillverkar montageramar efter önskemål som förenklar installationsjobbet.

Ytterligare finns vårt fläktvalsprogram på saleryd.se till er tjänst. Genom att knappa in aktuellt luftflöde och tryck beräknar programmet vilka fläktar som kan vara aktuella. Du kan själv välja om du vill ha en större reservkapacitet genom att välja en större modell med samma arbetspunkt. Programmet genererar en produktkod för den fläkt man konfigurerat, och anger då vilken kulör, typ av reglerutrustning och storlek man önskar. I programmet kan man även beräkna energibesparing vid utetemperaturkompensering och skriva ut beräknade data i den specifika arbetspunkten och aktuell produktkod beräkningen baserats på.

 

Varmt välkommen med din förfrågan!

Christer Saleryd