Takfläkt TFDA

Designtakfläkt TFDA

TFDA är en takfläkt med industriellt snitt baserat på samma grundkonstruktion som Takfläkt ERIK, men har gallerlameller på samtliga sidor och horisontell utblåsriktning. TFDA har till skillnad mot Takfläkt ERIK ingen inbyggd ljudisolering och den horisontella utblåsriktningen medför att ljudbilden till omgivning förändras. I miljöer där ljud till omgivning är en viktig faktor bör detta beaktas. Likt Takfläkt ERIK har TFDA en inbyggd bottenram som är fällbar för för inspektion/rengöring av kanalen. Den har samma energieffektiva EC fläktar och kan fås både med inbyggd potentiometer med manuell justering av fläktvarvtalet, eller den inbyggda tryckregleringen med utetemperaturkompensering samt Wi-Fi anslutning.