Funktion och egenskaper
• filtrerar luften från partiklar eller oönskade lukter
• monteras horisontellt eller vertikalt
• ansluts till cirkulär ventilationskanal
• enkel att öppna vid filterbyte
• mätuttag för filtertryckfall

Flera filteralternativ (beställs separat)
• grovfilter Coarse 70% (CBFA-xxx-G)
• finfilter ePM1 55% (CBFA-xxx-F)
• kolfilter Coarse 70% (CBFA-xxx-K)

Tillbehör
• TBF-0201 U-rörsmanometer
• TBF-0202 Tryckvakt 0-250 Pa

FILTERALTERNATIV
För CBFA med Ø100-160
CBFA-03-G Påsfilter Grov Coarse 70%
CBFA-03-F Påsfilter Fin ePM1 55%
CBFA-03-K Kolfilter 500g/m² - Grov Coarse 70%

För CBFA med Ø200-250
CBFA-05-G Påsfilter Grov Coarse 70%
CBFA-05-F Påsfilter Fin ePM1 55%
CBFA-05-K Kolfilter 500g/m² - Grov Coarse 70%

SALERYD FILTERLÅDA CBFA är ett komplement till fläkt-, och luftbehandlingssystem där det finns behov av att rena den transporterade luften från partiklar eller oönskade lukter. Filterlådan har dubbla nippelanslutningar med gummitätning, och monteras direkt i ventilationskanalen. Filterlådan är tillverkad i aluzinkbelagd stålplåt med lock och excenterlås. Enheten är försedd med mätnipplar för anslutning av u-rörsmanometer eller filtertryckvakt.

FILTERLÅDA CBFA finns i två storlekar, med nippelanslutning Ø 100, 125, 160, 200, 250 mm, och är avsedd att placeras inomhus i torrt utrymme. Filter i filterklass Coarse 70%, ePM1 55 % eller kolfilter beställs separat och levereras styckevis.

CBFA kan monteras direkt i
ventilationskanalen, tillsammans med
fläktenhet. Filtret renar då luftströmmen
och håller fläkt och komponenter fria från smuts.

Eller i tilluftskanalen från ett FTX-aggregat.
I denna applikation används CBFA företrädelsevis med kolfilter för att rena luftströmmen från besvärande lukter som annars kan följa med in i byggnaden.

SALERYD FILTERLÅDA CBFA

Kanalfilter, filterlåda, filterbox – är olika benämningar på samma sak, ett kanalmonterat filter som filtrerar bort partiklar från luften som passerar filtret.
Varför är det bra, och när ska man använda detta?

När du installerar en fläkt för att förse ett rum med friskluft finns många fördelar om luften som kommer in i rummet är fri från smuts och hälsofarliga partiklar. Det kan också handla om att skydda fläkten från nedsmutsning för minskat underhåll och längre livslängd.

Filtrerad luft
Vid vädring får du in helt ofiltrerad luft med massor av partiklar och gaser. Uteluften innehåller partiklar, gaser, ångor etc. En del är naturliga som pollen, frömjöl, virus, stendamm, partiklar från skogsbränder, andra har sitt ursprung i fordonsavgaser, kommer från industrier eller skapas vid sopförbränning, vedeldning mm. Dessutom är luften inomhus – där vi vistas större delen av dagen – förorenad av det som skapas inne: emissioner från byggmaterial, från inredningen och från rengöringsmedel, partiklar från kläder, matlagning och levande ljus. En stor del av de partiklar som återfinns i rumsluften kommer faktiskt från oss människor.
Hudalagringar är ett exempel på vanligt förekommande partiklar som virvlar runt i rummet.

Partiklarna är av mycket varierande storlek. Gasmolekyler, virus och metalldamm är mindre än 0,01 µm och pollen, cementdamm och askpartiklar runt 100 µm. Som jämförelse kan nämnas att regndroppar är ca 1000 µm, dvs 1 mm. Partiklar som är större än 10 µm smutsar ner runt tilluftsdon eller uteluftsventiler. Näsans slemhinnor och flimmerhår kan avskilja partiklar som är 1 µm från inandningsluften, medan de mindre kommer ner i lungorna och kan komma in i blodomloppet. Då man talar om filtrering i samband med komfortventilation är det nästan alltid fråga om rening från partiklar och inte gaser.

De flesta byggnader ska ventileras minst en halv omsättning per timme och ersättningsluften ska givetvis vara så ren som möjligt. Efter hand som filtret sätts igen av partiklar minskar luftflödet och tryckfallet ökar. För att hålla koll på hur smutsigt filtret är, kan en u-rörsmanometer anslutas. CBFA är förberedd med mätnipplar för att fastställa tryckfallet över filtret.

Kanalfilter CBFA kompletteras med filter efter vilken luftkvalitet du vill uppnå. I mycket smutsiga miljöer, och i de fall då det primärt handlar om att skydda utrusningen mot nedsmutsning, räcker det med grovfilter (CBFA-xx-G). I anläggningar för bostäder och lokaler där människor vistas, bör finfilter väljas (CBFA-xx-F). Förutom att rena luften från smuts, kan du också välja CBFA med kolfilter (CBFA-xx-K) för att avskilja ventilationsluften från störande luktpartiklar, det kan vara besvärande lukter från närliggande verksamheter, vedeldning mm. som följer med uteluften in i fastigheten.