Mekanisk Från- & Tilluftsventilation

Mekanisk till och frånluftsventilation är relativt ovanligt förekommande, och är ett system som främst är lämpligt i anläggningar där luftkvalitén är så dålig att den inte är lämplig att återvinna med ett FTX system. I de fall ett FT system förekommer inom bostäder, är det ofta med separerade anslutningar och stora avstånd mellan utelufts-, och avluftsanslutningar, vilket gör det svårt att bygga om till FTX ventilation som har värmeåtervinning. I dessa fall kan ändå en betydande besparing åstadkommas med energieffektiva EC fläktar och behovsstyrning med tryckreglering.