Mekanisk Frånluftsventilation med Värmeåtervinning

FTX ventilation är en av de mest effektiva ventilationssystemen som finns på marknaden idag. Värmeenergin i frånluften överförs och värmer tilluften via en värmeåtervinnare. Upp till ca 85 % av värmeenergin återförs i ett modernt FTX-aggregat med energieffektiva fläktar innebär en hög energibesparing.

I flerbostadshus kan systemet kan utföras på två sätt, antingen som en decentral ventilation med ett FTX-aggregat per lägenhet, ofta placerat i kryddhyllan över spisen, eller som centralt placerat FTX-aggregat som betjänar flera lägenheter. I ett decentralt placerat FTX aggregat så är varje system fristående och finns ofta direkt i lägenheten. Vilket i förekommande fall kräver regelbunden tillgänglighet till aggregatet för fastighetsskötare vid filterbyte och tillsyn. Med ett centralt placerat FTX-aggregat blir tillgängligheten enklare, men ökar kraven på förhindrad brandspridning mellan brandceller i from av brandspjäll eller liknande åtgärder. Båda lösningarna innebär utmaningar i hur de ska installeras i befintliga fastigheter, vilket ofta resulterar i att en effektivisering av det befintliga ventilationssystemet ger snabbast återbetalning.

I småhus är det enklare att installera ett FTX-system eftersom en villa normalt sett bara har en gemensam brandcell. I nyproducerade villor torde det vara en självklarhet att välja FTX-ventilation och med dess fördelar det innebär i både komfort och energieffektivitet.