FLÖDESKONTROLLDON TFSK LÖSER UNDERKÄND OVK

Riksbyggen Vara

En Riksbyggen bostadsrättsförening i Vara fick underkänd OVK (Ventilationskontroll) p.g.a att lägenhetsinnehavare hade renoverat sina kök och då installerat nya designspisfläktar/köksfläktar med påföljden att grundflöde uteblev i köket. Lösningen var att de fick installera vårt flödeskontrolldon TFSK direkt ovanför köksfläktarna för att säkerställa grundflödet på 10 l/s samt att flödeskontrolldonet öppnar för att släppa ut 40-50 l/s när spiskåpan forcerar.

Förutom att lösa problemet med att inte ha en godkänd OVK så eliminerar TFSK flödeskontrolldon möjligheten för att köksoset ska kunna tryckas ut i grannlägenheten som annars kan orsaka oönskade dofter och luktspridning.

Nu är TFSK installerat i samtliga 30 lägenheter och problemet är löst.

Vad händer i ett ventilationssystem när en spisfläkt installeras?

Se vår film om TFSK här. 

Kontakta oss för att se hur flödeskontrolldon TFSK kan hjälpa din ventilation.