TAKFLÄKT ERIK DRAR NER ENERGIKOSTNADERNA

Falköping

En Riksbyggen bostadsrättsförening i Falköping har bytt ut alla sina föråldrade, befintliga fläktar till vår takfläkt ERIK med WiFi-kommunikation Saleryd GENII. Byte från de gamla AC fläktar till EC fläktar gör en stor skillnad för energibesparingen och kostnader, investeringen betalar sig själv inom ett par år. Vad är skillnaden mellan AC- och EC-fläktar? 

Lidköping

Vi har även haft förmånen att leverera våra populära takfläktar ERIK med inbyggd tryckreglering, utetemperaturkompensering och den trådlösa WiFi-anslutningen till några av Riksbyggens fastigheter i Lidköping. Här i storlek 08x och i aluzink utförande. Valet av takfläkt ERIK med inbyggd styrutrustning ger en betydlig energibesparing då man med enkla metoder kan anpassa fläkten varvtal efter kanaltrycket. Vilket är avsevärt mer energieffektivt än att låta fläkten gå på samma konstanta hastighet.

Takfläkt ERIK är utvecklad för en smidig installation och ersätter de föråldrade fläktarna snabbt. Injusteringen, och vidare driftstyrning, görs från säker mark genom wifi-kommunikationen Saleryd GENII.

Hur ger behovsanpassad ventilation lägre energikostnader?