Självdragsventilation

S-Självdragsventilation (normal i hus byggda före 1960)

Principen bygger på att det finns en skorsten och en värmepanna med rökgaskanal genom skorstenen som värmer upp skorstenen. Under eldningssäsongen blir skorstenen varm och luften börjar stiga i skorstenens ventilationskanaler, frisk luft kommer in genom otätheter, spalt-, eller väggventiler och det skapas en självcirkulation genom bostaden. Hus som moderniserats med värmepump förlorar sin ventilation eftersom skorstenen inte längre värms upp. I dessa fall kan man återupprätta ventilationen med en mekanisk ventilation, där en fläkt säkerställer att luftcirkulationen upprätthålls året om.

Det finns även hus som är byggda under -60 och -70 talen, som har självdragsventilation men saknar skorsten. I dessa hus fanns en plåttrumma på vinden som var ansluten till en takhuv, ofta lågt placerad på taket och långa sträckor av liggande plåtkanaler och frånluftsventiler i kök och toalett. Som ventilationslösning anses denna vara en otillräcklig ventilation redan från början, eftersom det inte fanns en värmekälla som drev på självdraget likt i den traditionella skorstenslösningen. Vintertid vid låga utetemperaturer blev plåttrumman kall och man kan uppleva kallras direkt under frånluftsventilen och att ventilationsflödet kommer in istället för att gå ut.

Om man byter fönster i hus med självdragsventilation så finns risk att frisk uteluft inte längre kan komma in. Var därför noga med att installera friskluftsventiler i samband med att nya fönster installeras. Friskluftsventiler ska finnas finnas i sovrum och vardagsrum där vi spenderar mest tid när vi är inomhus. Frånluftsutsug ska finnas i toaletter, badrum, kök och tvättstuga där husets sämsta luftkvalité finns. På så vis ventileras hela boytan genom att frisk luft kommer in via sovrum och vardagsrum, passerar genom allmänna ytor och vidare ut genom kök, toaletter och tvättstuga och tar då med sig den sämre luften ut i det fria.