tage

TAGE

DEN NYA SMARTA GENERATIONENS KRYDDHYLLEFLÄKT

Sparar energi när det går, ökar komforten när det behövs!


KÖP NU

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

• TAGE optimerar frånluftsventilationen i bostäder, för att spara energi när ingen är hemma, och ökar komforten då det behövs. 

• TAGE installeras lokalt i varje lägenhet, i köket tillsammans med spiskåpa.

• TAGE har en energieffektiv frånluftsfläkt i ljudisolerat plåthölje. Fläkten är ständigt igång och skapar ett lätt undertryck i hela huset, fukt och gammal luft ventileras effektivt bort och ny frisk luft tillförs genom friskluftsventiler.

• TAGE är försedd med GENII styrsystem, som reglerar luftflödet efter tryck, ute-, och innetemperatur. Ventilationen optimerar inomhusklimatet året runt, ger svalka nattetid på sommaren och flödet kan anpassas under den kalla årstiden.

• GENII systemet kommunicerar trådlöst med alla plattformar, direkt till din smartphone, padda, eller laptop. Kompletterar du anläggningen med FANHUB, kan flera enheter kan sammanlänkas i ett gemensamt nätverk för att övervaka och ändra via en centralt placerad dator.

• De trådlösa funktionerna är genomgående fria från löpande kostnader.

0
%
mindre energiförbrukning

TAGE förbrukar normalt mindre än 10W då lägenheten är obemannad. Alltså lika mycket som motsvarande energiförbrukning i en modern lågenergilampa. 

TAGE spar energi när det går, och ökar komforten när det behövs. Fläkten sparar energi genom att anpassa luftflödet efter rådande omständigheter. När du lagar mat så ökar luftflödet för att transportera bort matos och besvärande lukter. När du duschar ökar luftflödet för att transportera ut fukten. Under arbetsdagen, när bostaden är tom, – slå på energisparläge. Under varma perioder, utnyttjas den svalare utetemperaturen nattetid, för att kyla bostaden. Brett sortiment av spiskåpor finns att tillgå.

https://youtu.be/OulVNzcEYec

Vill du veta mer om TAGE?


TA KONTAKT MED MARTIN

070-357 61 00

martin@saleryd.se


TAGE BROSCHYR


Klicka här för att se Broschyren


TAGE KATALOGBLAD


Klicka här för att se Katalogbladet

VARFÖR TAGE?

TAGE, den nya SMARTA GENERATIONENS kryddhyllefläkt har energibesparande och behovsstyrda

funktioner som är unika för TAGE!

Man brukar säga, ”Fråga 5 stycken varför och du ska få det riktiga svaret” så därför har vi tagit fram svar på varför du ska välja TAGE. 

Men i detta fallet blev det 10 stycken varför:

1. Lokal behovsstyrning
2. Wifi-kommunikation
3. Tryckstyrning
4. HOME-funktion
5. EC teknik
6. Fuktstyrd
7. Låg ljudnivå
8. Årstidsanpassad ventilation
9. Kort installationstid
10. Svensktillverkad
1. Lokal behovsstyrning

 • Kryddhyllefläkt TAGE innebär lokalt anpassad ventilation för varje lägenhet.
  – Effektiviseringsgraden blir större jämfört med en centralt tryckstyrd frånluftsventilation.
 • Du slipper servicepunkten i lägenheten.
  – Eftersom TAGE är ett enkelt frånluftssystem så behövs inga filter eller filterbyten.
 • Enkel att installera.
  – Saknas utrymme för vertikal avluftskanal, eller är befintliga kanaler för dåliga för att återanvändas, då kan avluftskanalen istället ledas ut på fasad.
  – Installationer kan utföras lägenhetsvis, ombyggnad kan genomföras snabbt och du måste inte renovera hela huset samtidig.

2. Wifi-kommunikation

 • Du slipper servicepunkten inne i lägenheten 
  – Driftkontroll/justering av luftflöde eller driftsparametrar, kan efter avslutad installation, utföras trådlöst från trapphuset och utan tillträde till lägenheten.
 • Med Wi-Fi styrningen samlar du alla inställningar på ett ställe, du får en överskådlig bild av funktionerna och installation och injustering blir enklare.
  – Du använder Wi-Fi anslutningen för att ställa in luftflöde och driftsparametrar på TAGE under installationen.
  – Våra produkter använder beprövad Wi-Fi-teknik, lika enkelt som man kopplar upp sin telefon mot ett öppet Wi-Fi nätverk, lika enkelt kopplar man upp sin smarttelefon lokalt mot TAGE. Precis samma teknik! 
  – Wi-Fi styrningen ingår som standard och behöver inte kopplas upp utan tillgång till internet, kommunikationen sker lokalt mellan TAGE och din smarttelefon/padda/dator.

3. Tryckstyrning

 • Tryckregleringen anpassar ventilationen efter aktuellt kanaltryck. Kanaltryckfallet och fläktens energiförbrukning minimeras.
  – Det är lätt att ställa in både grundflöde och forceringsflöde i spiskåpan.
  – Du behöver inte begränsa ditt val av spiskåpa från en tillverkare, och kan återanvända
  befintliga spiskåpor om så önskas. Så länge det finns grundflöde och forceringsspjäll i kåpan.
  – Det behövs inga signalkablar mellan spiskåpan och TAGE, det gör installationen enklare.
 • När spiskåpan aktiveras så ökar utsuget från grundflöde till forceringsflöde automatiskt. Man kan anpassa om det inställda flödet i frånluftsdonen ska påverkas eller inte.
 • Injustering av anläggningen blir väldigt enkel med tryckregleringen, TAGE levereras med en grundinställning som många gånger är direkt applicerbar. Vartefter endast intrimning av frånluftsdonen återstår.

4. HOME-funktion

 • Med HOME funktionerna kan lägenhetsinnehavaren enkelt och säkert påverka ventilationen, mellan förinställda fasta ventilationslägen.
 • Frånvarostyrningen placeras i lägenhetens entré. Med den kan lägenhetsinnehavaren enkelt försätta TAGE i energisparläge när ingen är hemma. Lika enkelt som att släcka lampan när man lämnar bostaden. 
  – Ger en rejäl besparing i uppvärmningskostnader och lägenheten är varmare när du kommer hem.
 • Hemmaläget aktiveras lika enkelt när man kommer hem, och TAGE återgår till normal ventilation.
 • Fuktstyrningen i badrummet säkerställer att fukten ventileras bort effektivt.
  – Tar du en dusch, och aktiverar frånvaroläget när du lämnar bostaden kort därpå, säkerställer fuktstyrningen att fuktnivån i badrummet är på normal nivå, innan TAGE försätts i energisparläge.
 • Vädringsläget aktiveras när man tillfälligt kan öka ventilationen vid t.ex besök eller om man vill öka ventilationen tillfälligt. Funktionen är timerstyrd och TAGE återgår automatiskt till normal ventilation när inställd tid passerat.
  – Funktionen minskar risken att vädringsfönster står öppna i onödan.
 • HOME funktionerna är trådlösa och batteridrivna för snabb och enkel installation. Dessa monteras med medföljande skruv eller dubbelhäftande tejp.
  – Upp till 10 års batteritid vid normal användning.

5. EC teknik

 • Med EC motor minskar fläktens driftskostnad med upp till 50 %, jämfört med en AC-motor.
  – Luftflödet kan styras mer exakt med en EC motor. Kanaltryckfallet kan sänkas, och fläktens energiförbrukning minimeras därigenom.
  – EC-integralmotorer med B-hjul har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer med F-hjul.

6. Fuktstyrd

 • Funktionen säkerställa att huset mår bra och de som bor där undviker allergiska besvär p.g.a. felaktig fukthalt, och inte överstiger det inställda börvärdet under en längre tidsperiod för att undvika bland annat – kondensbildning, mögel, och kvalster.
  – Med hjälp av fuktstyrningen och TAGE kan du säkerställa att luftens relativa fuktighet ligger mellan 40 och 60 % RH. Värdet är ställbart på fuktgivaren.
  – Fuktstyrningen har högre prioritet än frånvaroläget. Tar du en dusch, och aktiverar frånvaroläget när du lämnar bostaden kort därpå, säkerställer fuktstyrningen att fuktnivån i badrummet är på normal nivå, innan TAGE försätts i energisparläge.

7. Låg ljudnivå

 • TAGE har ett ljudisolerat plåthölje och utrustad med den senaste tekniken av EC- motor och aerodynamiskt utformat fläkthjul med bakåtböjda skovlar för att minimera ljud till fläktens omgivning.
  – EC motorn alstrar ca 30 % mindre ljud än en AC-motor med F-hjul som var vanlig förkommande i äldre kryddhyllefläktar.
  – Att reglera varvtalet hos en vanlig AC-motor, leder oftast till både sämre verkningsgrad, mer oljud samt att vissa reglermetoder även förkortar AC-motorns livslängd.

8. Årstidsanpassad ventilation

 • Funktionen Sommarnattskyla styrs av temperaturgivare och ställbar tidsintervall, när det är kallare ute än inne, ökar ventilationen i lägenheten för att ge svalka under de kallare timmarna på dygnet d.v.s. kvälls och nattetid på sommaren.
 • Utetemperaturskompenseringen känner av när det är kallt ute vintertid och varmt inne och då kan man välja att ventilationen går ner för att motverka skorsteneffekten för att spara värmekostnader och undvika att lägenheten över ventileras.
 • Funktionerna anpassar ventilationen efter årstid för att bibehålla värmen i lägenheten vintertid, och ge svalka sommartid, när det är som varmast.

9. Kort installationstid

TAGE kan beställas och levereras från fabriken konfigurerad och klar för installation. Ett komplett kitt för respektive lägenhet levereras då tydligt uppmärkt med ex. lägenhetsnummer.  

 • Wi-Fi identitet och lösenord förprogrammerat.
 • Kopplade temperaturgivare för frånluft och uteluft.
 • Bipackad fuktsensor för badrum.
 • HOME Frånvarostyrning, parkopplad med TAGE.
 • HOME Vädringsfunktion, parkopplad med TAGE.

Tillsammans med TAGE bipackas även

 • Aktuellt antal frånluftsdon som behövs för respektive lägenhet.
 • Spiskåpa med ventslang och slangklämmor.
 • Det antal termostatstyrda väggventiler/fönsterventiler (friskluft) som behövs till lägenheten.

10. Svensktillverkad

 • TAGE är utvecklad och tillverkas av SALERYD AB i Saleby strax utanför Lidköping. De komponenter vi använder i Kryddhyllefläkten TAGE och våra övriga produkter, tillverkar vi själva så långt det är möjligt. Komponenter och tjänster vi inte kan utföra i huset, försöker vi köpa lokalt och alltid med fokus på kvalitet. Därför kan du vara säker på att det är bra grejer!


KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL TAGE I VÅR ONLINEBUTIK

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Martin

martin@saleryd.se

070-357 61 00

Problem med otäta ventilationskanaler?

Murstockarna i bostadsfastigheter byggdes förr med plåt- och betongkanaler på vinden, samt vertikala kanaler i tegel, betong eller eternit. Studier visar att läckande ventilationskanaler är ett vanligt problem i äldre flerbostadshus (byggda före 1990), och läckage återfinns i 9 fall av 10.

Luftläckaget medför ett ökat luftflödesbehov med ett genomsnitt på 35%, vilket resulterar i stora mängder uppvärmd luft ventileras bort helt i onödan, med stora ekonomiska förluster och försämrat inneklimat som följd.

Om en fläkt ska ventilera ut 500 l/s i lägenheterna för att klara en godkänd OVK, och kanalerna har ett läckflöde på 35%, behöver alltså fläkten ventilera ut ca: 700 l/s uppvärmd luft. Fastigheten över ventileras med ca: 200 l/s i onödan, luft som tillkommer på vägen mellan lägenhetens frånluftsdon och fläkten, och varje liter uppvärmd luft kostar mycket pengar.

Inte nog med att fastigheten överventileras, förlusterna ökar även fläktens effektbehov med 250 % och den är i drift 8760 timmar årligen, så även där blir det stora ekonomiska förluster.

De vanligaste alternativen i dagsläget att täta otäta kanaler är rörinfodring eller relining med kompositrör för att åtgärda läckaget. Men det innebär relativt stora kostnader om det är flera pipor till varje lägenhet, och det blir många meter per lägenhet som ska åtgärdas. Kostnaden är i storleksordningen 20 000 till 35 000 kr per lägenhet. 

Fördelen med TAGE i detta fall är att den gamla murstocken inte behöver återanvändas. TAGE installeras över spisen tillsammans med spiskåpan, lokalt i varje lägenhet. TAGE ansluts till spiskåpan och tar hand om grundventilation och forcerat utsug från spiskåpan vid matlagning, samt grundventilation på wc/dusch och ev. klädkammare. Avluftkanalen dras över överskåpsraden i köket och den förbrukade luften leds direkt ut på fasaden.

Att ansluta avluft och uteluftsintag på fasad  är vanligt när man installerar lägenhetsplacerade FTX-aggregat, men med TAGE är materialkostnaden betydligt lägre och installationen går snabbare. Dessutom slipper man servicepunkten och löpande kostnader för filterbyten inne i lägenheten.    

Installationskostnaden för TAGE är i storleksordningen 25 000 kr inklusive moms per lägenhet, vilket skapar goda förutsättningar för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till att låta reparera den gamla murstocken.

TAGE har unika och energibesparande funktioner

 • Större effektiviseringsgrad genom anpassat luftflöde efter behov och individuellt för varje lägenhet.
 • När du lagar mat så ökar luftflödet automatiskt för att transportera bort matos och besvärande lukter.
 • När du duschar ökar luftflödet automatiskt för att transportera ut fukten.
 • Under arbetsdagen, när bostaden är tom, aktivera frånvaroläge när du lämnar för att spara energi.
 • Vädringsfunktionen är timerstyrd, det minskar risken att vädringsfönster står öppna i onödan.
 • Under den kalla årstiden kan luftomsättningen anpassas efter utetemperaturen.
 • Under varma perioder, utnyttjas den svalare utetemperaturen nattetid, för att kyla bostaden.
 • Inga servicepunkter i lägenheterna.KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL TAGE I VÅR ONLINEBUTIK

SMART KOMMUNIKATION

Med vårt egenutvecklade styrsystem SALERYD GENII gör du enkelt alla inställningar trådlöst och direkt med din smartphone, tablet eller laptop. 

Den trådlösa kommunikationen ger en helt ny nivå av tillgänglighet, eftersom tillsyn och funktionskontroll kan utföras utan tillträde till lägenheten.

GENII styrsystemet optimerar ventilationsflödet automatiskt efter värden för kanaltryck, ute-, och inomhustemperatur. Kommunikationen sker ”pear to pear” genom att logga in med din smart enhet till en unik och lösenordskyddad individ för respektive lägenhet. Du bestämmer vem som har tillgång till systemets inställningar genom att dela/skydda inloggningsuppgifter. Funktionen är fri från löpande abonnemangskostnader, det behövs inte tillgång till internet eller nätverk.

Fjärrkontroll direkt i mobilen

Upp till 150 meters räckvidd

Räckvidden är upp till 150 meter vid fri sikt och cirka 30 meter inomhus. Signalen går genom väggar och andra föremål men begränsas i förhållande till antal hinder som finns i signalvägen. Skulle det finnas hinder som försvårar signalen i fläktens närhet, kan mottagaren flyttas eftersom det medföljer två meter kabel.

SMARTA HEM FUNKTIONALITET

Enkelt och säkert användargränssnitt 

TAGE levereras med styralternativ HOME och kompletteras med trådlösa väggsändare för frånvarostyrning (borta/hemma) och forcerad ventilation (vädringsläge) med timerfunktion. Funktionerna är enkla för lägenhetsinnehavaren att använda. Det kan inte heller bli fel, eftersom denna kommunikation sker helt separat från installationsgränssnittet.

 

Vill du veta mer?

Slå en signal eller skicka iväg ett mail till Martin så hjälper han dig!

070-357 61 00

martin@saleryd.seTAGE

DEN NYA 

SMARTA GENERATIONENS 

KRYDDHYLLEFLÄKT

Sparar energi när det går, ökar komforten när det behövs!


KÖP NU

Funktioner och egenskaper

• TAGE optimerar frånluftsventilationen i bostäder, för att spara energi när ingen är hemma, och ökar komforten då det behövs. 

• TAGE installeras lokalt i varje lägenhet, i köket tillsammans med spiskåpa.

• TAGE har en energieffektiv frånluftsfläkt i ljudisolerat plåthölje. Fläkten är ständigt igång och skapar ett lätt undertryck i hela huset, fukt och gammal luft ventileras effektivt bort och ny frisk luft tillförs genom friskluftsventiler.

• TAGE är försedd med GENII styrsystem, som reglerar luftflödet efter tryck, ute-, och innetemperatur. Ventilationen optimerar inomhusklimatet året runt, ger svalka nattetid på sommaren och flödet kan anpassas under den kalla årstiden.

• GENII systemet kommunicerar trådlöst med alla plattformar, direkt till din smartphone, padda, eller laptop. Kompletterar du anläggningen med FANHUB, kan flera enheter kan sammanlänkas i ett gemensamt nätverk för att övervaka och ändra via en centralt placerad dator.

• De trådlösa funktionerna är genomgående fria från löpande kostnader.

https://youtu.be/OulVNzcEYec
0
%
mindre energiförbrukning

TAGE förbrukar normalt mindre än 10W då lägenheten är obemannad. Alltså lika mycket som motsvarande energiförbrukning i en modern lågenergilampa. 

TAGE spar energi när det går, och ökar komforten när det behövs. Fläkten sparar energi genom att anpassa luftflödet efter rådande omständigheter.

När du lagar mat så ökar luftflödet för att transportera bort matos och besvärande lukter.

När du duschar ökar luftflödet för att transportera ut fukten.

Under arbetsdagen, när bostaden är tom, – slå på energisparläge.

Under varma perioder, utnyttjas den svalare utetemperaturen nattetid, för att kyla bostaden.

Brett sortiment av spiskåpor finns att tillgå.TAGE BROSCHYR


Klicka här för att se Broschyren


TAGE KATALOGBLAD


Klicka här för att se Katalogbladet

VARFÖR TAGE?

TAGE, den nya SMARTA GENERATIONENS kryddhyllefläkt har energibesparande och behovsstyrda

funktioner som är unika för TAGE!

Man brukar säga, ”Fråga 5 stycken varför och du ska få det riktiga svaret” så därför har vi tagit fram svar på varför du ska välja TAGE. 

Men i detta fallet blev det 10 stycken varför:

(Klicka på rubrikerna för att läsa mer)

1. Lokal behovsstyrning

 • Kryddhyllefläkt TAGE innebär lokalt anpassad ventilation för varje lägenhet.
  – Effektiviseringsgraden blir större jämfört med en centralt tryckstyrd frånluftsventilation.
 • Du slipper servicepunkten i lägenheten.
  – Eftersom TAGE är ett enkelt frånluftssystem så behövs inga filter eller filterbyten.
 • Enkel att installera.
  – Saknas utrymme för vertikal avluftskanal, eller är befintliga kanaler för dåliga för att återanvändas, då kan avluftskanalen istället ledas ut på fasad.
  – Installationer kan utföras lägenhetsvis, ombyggnad kan genomföras snabbt och du måste inte renovera hela huset samtidig.

2. Wifi-kommunikation

 • Du slipper servicepunkten inne i lägenheten 
  – Driftkontroll/justering av luftflöde eller driftsparametrar, kan efter avslutad installation, utföras trådlöst från trapphuset och utan tillträde till lägenheten.
 • Med Wi-Fi styrningen samlar du alla inställningar på ett ställe, du får en överskådlig bild av funktionerna och installation och injustering blir enklare.
  – Du använder Wi-Fi anslutningen för att ställa in luftflöde och driftsparametrar på TAGE under installationen.
  – Våra produkter använder beprövad Wi-Fi-teknik, lika enkelt som man kopplar upp sin telefon mot ett öppet Wi-Fi nätverk, lika enkelt kopplar man upp sin smarttelefon lokalt mot TAGE. Precis samma teknik! 
  – Wi-Fi styrningen ingår som standard och behöver inte kopplas upp utan tillgång till internet, kommunikationen sker lokalt mellan TAGE och din smarttelefon/padda/dator.

3. Tryckstyrning

 • Tryckregleringen anpassar ventilationen efter aktuellt kanaltryck. Kanaltryckfallet och fläktens energiförbrukning minimeras.
  – Det är lätt att ställa in både grundflöde och forceringsflöde i spiskåpan.
  – Du behöver inte begränsa ditt val av spiskåpa från en tillverkare, och kan återanvända
  befintliga spiskåpor om så önskas. Så länge det finns grundflöde och forceringsspjäll i kåpan.
  – Det behövs inga signalkablar mellan spiskåpan och TAGE, det gör installationen enklare.
 • När spiskåpan aktiveras så ökar utsuget från grundflöde till forceringsflöde automatiskt. Man kan anpassa om det inställda flödet i frånluftsdonen ska påverkas eller inte.
 • Injustering av anläggningen blir väldigt enkel med tryckregleringen, TAGE levereras med en grundinställning som många gånger är direkt applicerbar. Vartefter endast intrimning av frånluftsdonen återstår.

4. HOME-funktion

 • Med HOME funktionerna kan lägenhetsinnehavaren enkelt och säkert påverka ventilationen, mellan förinställda fasta ventilationslägen.
 • Frånvarostyrningen placeras i lägenhetens entré. Med den kan lägenhetsinnehavaren enkelt försätta TAGE i energisparläge när ingen är hemma. Lika enkelt som att släcka lampan när man lämnar bostaden. 
  – Ger en rejäl besparing i uppvärmningskostnader och lägenheten är varmare när du kommer hem.
 • Hemmaläget aktiveras lika enkelt när man kommer hem, och TAGE återgår till normal ventilation.
 • Fuktstyrningen i badrummet säkerställer att fukten ventileras bort effektivt.
  – Tar du en dusch, och aktiverar frånvaroläget när du lämnar bostaden kort därpå, säkerställer fuktstyrningen att fuktnivån i badrummet är på normal nivå, innan TAGE försätts i energisparläge.
 • Vädringsläget aktiveras när man tillfälligt kan öka ventilationen vid t.ex besök eller om man vill öka ventilationen tillfälligt. Funktionen är timerstyrd och TAGE återgår automatiskt till normal ventilation när inställd tid passerat.
  – Funktionen minskar risken att vädringsfönster står öppna i onödan.
 • HOME funktionerna är trådlösa och batteridrivna för snabb och enkel installation. Dessa monteras med medföljande skruv eller dubbelhäftande tejp.
  – Upp till 10 års batteritid vid normal användning.

5. EC teknik

 • Med EC motor minskar fläktens driftskostnad med upp till 50 %, jämfört med en AC-motor.
  – Luftflödet kan styras mer exakt med en EC motor. Kanaltryckfallet kan sänkas, och fläktens energiförbrukning minimeras därigenom.
  – EC-integralmotorer med B-hjul har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer med F-hjul.

6. Fuktstyrd

 • Funktionen säkerställa att huset mår bra och de som bor där undviker allergiska besvär p.g.a. felaktig fukthalt, och inte överstiger det inställda börvärdet under en längre tidsperiod för att undvika bland annat – kondensbildning, mögel, och kvalster.
  – Med hjälp av fuktstyrningen och TAGE kan du säkerställa att luftens relativa fuktighet ligger mellan 40 och 60 % RH. Värdet är ställbart på fuktgivaren.
  – Fuktstyrningen har högre prioritet än frånvaroläget. Tar du en dusch, och aktiverar frånvaroläget när du lämnar bostaden kort därpå, säkerställer fuktstyrningen att fuktnivån i badrummet är på normal nivå, innan TAGE försätts i energisparläge.

7. Låg ljudnivå

 • TAGE har ett ljudisolerat plåthölje och utrustad med den senaste tekniken av EC- motor och aerodynamiskt utformat fläkthjul med bakåtböjda skovlar för att minimera ljud till fläktens omgivning.
  – EC motorn alstrar ca 30 % mindre ljud än en AC-motor med F-hjul som var vanlig förkommande i äldre kryddhyllefläktar.
  – Att reglera varvtalet hos en vanlig AC-motor, leder oftast till både sämre verkningsgrad, mer oljud samt att vissa reglermetoder även förkortar AC-motorns livslängd.

8. Årstidsanpassad ventilation

 • Funktionen Sommarnattskyla styrs av temperaturgivare och ställbar tidsintervall, när det är kallare ute än inne, ökar ventilationen i lägenheten för att ge svalka under de kallare timmarna på dygnet d.v.s. kvälls och nattetid på sommaren.
 • Utetemperaturskompenseringen känner av när det är kallt ute vintertid och varmt inne och då kan man välja att ventilationen går ner för att motverka skorsteneffekten för att spara värmekostnader och undvika att lägenheten över ventileras.
 • Funktionerna anpassar ventilationen efter årstid för att bibehålla värmen i lägenheten vintertid, och ge svalka sommartid, när det är som varmast.

9. Kort installationstid

TAGE kan beställas och levereras från fabriken konfigurerad och klar för installation. Ett komplett kitt för respektive lägenhet levereras då tydligt uppmärkt med ex. lägenhetsnummer.  

 • Wi-Fi identitet och lösenord förprogrammerat.
 • Kopplade temperaturgivare för frånluft och uteluft.
 • Bipackad fuktsensor för badrum.
 • HOME Frånvarostyrning, parkopplad med TAGE.
 • HOME Vädringsfunktion, parkopplad med TAGE.

Tillsammans med TAGE bipackas även

 • Aktuellt antal frånluftsdon som behövs för respektive lägenhet.
 • Spiskåpa med ventslang och slangklämmor.
 • Det antal termostatstyrda väggventiler/fönsterventiler (friskluft) som behövs till lägenheten.

10. Svensktillverkad

 • TAGE är utvecklad och tillverkas av SALERYD AB i Saleby strax utanför Lidköping. De komponenter vi använder i Kryddhyllefläkten TAGE och våra övriga produkter, tillverkar vi själva så långt det är möjligt. Komponenter och tjänster vi inte kan utföra i huset, försöker vi köpa lokalt och alltid med fokus på kvalitet. Därför kan du vara säker på att det är bra grejer!


KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL TAGE I VÅR ONLINEBUTIK

TAGE har unika energibesparande funktioner

 • Större effektiviseringsgrad genom anpassat luftflöde efter behov, individuellt för varje lägenhet.
 • När du lagar mat så ökar luftflödet för att transportera bort matos och besvärande lukter.
 • När du duschar ökar luftflödet automatiskt för att transportera ut fukten.
 • Under arbetsdagen, när bostaden är tom, aktivera frånvaroläge när du lämnar för att spara energi.
 • Vädringsfunktionen är timerstyrd, det minskar risken att vädringsfönster står öppna i onödan.
 • Under den kalla årstiden kan luftomsättningen anpassas efter utetemperaturen.
 • Under varma perioder, utnyttjas den svalare utetemperaturen nattetid, för att kyla bostaden.
 • Inga servicepunkter i lägenheterna.

Smart kommunikation

Med vårt egenutvecklade styrsystem SALERYD GENII gör du alla inställningar trådlöst och direkt med din smartphone, tablet eller laptop. 

Den trådlösa kommunikationen ger en helt ny nivå av tillgänglighet, eftersom tillsyn och funktionskontroll kan utföras utan tillträde till lägenheten. 

GENII styrsystemet optimerar ventilationsflödet automatiskt efter värden för kanaltryck, ute-, och inomhustemperatur. Kommunikationen sker ”pear to pear” genom att logga in med din smart enhet till en unik och lösenordskyddad individ för respektive lägenhet. Du bestämmer vem som har tillgång till systemets inställningar genom att dela/skydda inloggningsuppgifter. Funktionen är fri från löpande abonnemangskostnader, det behövs inte tillgång till internet eller nätverk.

Fjärrkontroll direkt i mobilen

Upp till 150 meters räckvidd

Räckvidden är upp till 150 meter vid fri sikt och cirka 30 meter inomhus. Signalen går genom väggar och andra föremål men begränsas i förhållande till antal hinder som finns i signalvägen. Skulle det finnas hinder som försvårar signalen i fläktens närhet, kan mottagaren flyttas eftersom det medföljer två meter kabel.

SMARTA HEM FUNKTIONALITET

Enkelt och säkert användargränssnitt 

TAGE levereras med styralternativ HOME och kompletteras med trådlösa väggsändare för frånvarostyrning (borta/hemma) och forcerad ventilation (vädringsläge) med timerfunktion. Funktionerna är enkla för lägenhetsinnehavaren att använda. Det kan inte heller bli fel, eftersom denna kommunikation sker helt separat från installationsgränssnittet.

 

https://youtu.be/iKOGZlXFXSU

Läs mer om smart kommunikation


Kontakta oss