Anpassade för montage av Saleryd takfläktar och takhuvar. Tillverkad av aluzink-stålplåt och isolerad med 50 mm mineralullsskiva belagd med fiberytskikt.
Standardlängder är 08 och 12.

Takgenomförningen är som standard utrustad med inbyggd VP slang för dragning av el-kabel till takfläkten. Två fästlinjaler medlevereras, för anpassning till den aktuella taklutningen. Bottenram specificeras separat vid beställning.

TILLBEHÖR
TGBS Backspjäll
TGBR Anslutningsram rektangulär med PG
TGBC Anslutningsram cirkulär muff
TGED Förhöjningstos