Kombidon VHKD

Funktion och egenskaper
• kombinerat ute-, avluftsdon
• balanserat arbetsområde för FTX-ventilation
• vändbar för höger/vänsterutförande
• robust, tillverkad i 1 mm plåt, SSAB Greencoat
• korrosivitetsklass C4

Tillgänglig i olika kulörer
• Svart -01
• Tegelröd -02
• Aluzink -03
• Pulverlackerat utförande -99

VHKD är en vägghuv av typen kombidon. VHKD är avsedd för anslutning till det fria i FTX-installationer.
Uteluften tas in via donets undersida och avluften evakueras horisontellt via donets front. Båda är försedda med nätgaller. Kanalanslutningar med gummitätning (nippel) som ansluts till utelufts-, och
avluftskanal. Konstruktionen minskar risken för kortslutning. Medryckning av pudersnö och påfrysning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.