Kombidon DESIGN VHKE

Funktion och egenskaper
• enkel montering med smart montageplåt
• genialt enkel mellan höger/vänsterutförande
• kombinerat ute-, avluftsdon
• balanserat arbetsområde för FTX-ventilation
• korrosivitetsklass C4

Tillgänglig i olika kulörer
• Svart -01
• Tegelröd -02
• Aluzink -03
• Pulverlackerat utförande -99

VHKE är en vägghuv av typen kombidon i ny unik design. Donet är avsett för horisontellt montage för anslutning till det fria i FTX-installationer. Uteluften tas in via donets undersida och avluften evakueras horisontellt via donets front. Båda är försedda med nätgaller. Kanalanslutningar försedda med gummitätning (nippel) som ansluts till utelufts-, och avluftskanal. Konstruktionen minskar risken för kortslutning. Medryckning av pudersnö och påfrysning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Brinkeskogen först ut att installera VHKD, läs mer här