Kombidon VHKF

Funktion och egenskaper
• kombinerat ute-, avluftsdon
• balanserat arbetsområde för FTX-ventilation
• vändbar för höger/vänsterutförande
• robust, tillverkad i färgbelagd stålplåt SSAB Greencoat
• korrosivitetsklass C4

Tillgänglig i olika kulörer
• Svart -01
• Tegelröd -02
• Aluzink -03
• Pulverlackerat utförande -99

Utförande
Kombidon VHKF har montagevinklar på sidorna för enkel installation. Locket levereras löst och monteras på donets ovansida i samband med installation. Kombidon VHKF är utförd i färgbelagd plåt SSAB Greencoat med upp till 40 års kulörbeständighet, och som lägst aluzink belagd stålplåt korrosivitetsklass C4. VHKF finns i standardutförande i svart, tegelröd eller aluzink. Kulöranpassat eller förstärkt utförande utförs i pulverlackerad aluzink belagd stålplåt. Upp till korrosionsklass C5 kan offereras på begäran.