SALERYD GENII 

BEHOVSSTYRD VENTILATION

Fördelarna med behovsstyrd ventilation är många eftersom luftflödet anpassas efter det faktiska behovet. Luftflödet ökas eller minskas beroende på kanaltryck och utetemperatur. Genom att reglera ventilationen utifrån det aktuella behovet så använder det behovsstyrda ventilationssystemet generellt mindre energi än ett konstantflödessystem, där luftflödet hela tiden är detsamma, vilket ger ett energieffektivare system. 

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

• Trådlös anslutning till fläkten
• Överskådliga menyer för inställning och avläsning
• Fläktdata visas i realtid
• Utbyggbart med trådlös Modbus och Radio link
• Valbart individnummer eller namn på fläkten
• Inloggning med lösenord
• Tillvalet passar alla Saleryd fläktar
• Minimerar arbete på taket, minskar risken för olyckor

Med Wifi kommunikation så får du en ny unik och trådlös funktionalitet som underlättar vid installation, injustering och drift. Med Wifi kommunikation är det endast montering och spänningssättning som behöver göras i anslutning till fläkten. Därefter gör du enkelt och bekvämt alla inställningar och injusteringen direkt i mobilen, paddan eller en bärbar PC, som du bär med dig under arbetets gång. 

Kommunikationen är peer to peer, vilket innebär att du inte behöver tillgång till internet för att ansluta till fläkten, och att funktionen är fri från löpande abonnemangskostnader. Inställningar, underhåll och funktionskontroll utförs enkelt genom att ansluta mobil eller padda och kontrollera eventuella larm, ändra i den inbyggda klockfunktionen, kontrollera fläkthastighet, ärvärde för kanaltryck, utetemperatur mm.

mobil-saleryd-genii-wifi

SALERYD GENII

STYRSYSTEM

Styrsystemet är användarvänligt och tar bara några sekunder att ansluta till med mobil, padda eller bärbar PC via ditt Wi-Fi.

Inställningar görs i diagram för bästa översikt. Börvärdet och ärvärdet visas i realtid och du får direkt respons från fläktregleringen.


ADMINISTRATIONÄndra ID och lösenord på enheten, inställningar för veckouret mmFLÄKTHASTIGHET I PROCENTInställning av fläktens hastighet, i undermenyn görs även inställning av varvtal i reducerad och forcerad ventilation.
TRYCKREGLERING PaGrafisk inställning av tryckbörvärde i Pa, undermenyn visar aktuellt
börvärde, och ärvärdet visas i realtid.
UTETEMPERATURKOMPENSERAD TRYCKREGLERINGGrafisk inställning av tryckbörvärde i Pa i relation till utetemperatur, undermenyn visar aktuellt börvärde och ärvärde för tryck och temperatur i realtid.
REDUCERAD VENTILATIONAktiverar inställd fläkthastighet för reducerad ventilation.
FORCERAD VENTILATIONAktiverar inställd fläkthastighet för forcerad ventilationLARMVisas då larm föreligger, felorsak anges i klartext.
LÅST SYSTEMVisas då systemet är låst, exempelvis då fläkten är manuellt stoppad för service.
Föregående
Nästa
https://youtu.be/nvbvk2V6aPM

Klicka på videon för att sätta på ljud och/eller undertext!

SMART VENTILATION

SALERYD GENII

→  Trådlös anslutning till fläkten

→  Fläktdata visas i realtid

→  Minimerar eventuellt arbetet för att komma åt fläkten

→  Inloggning med lösenord

→  Enkel installation och underhåll

→ Smidiga menyer för inställningar och avläsning

Styrsystemet är kompatibelt med följande SALERYD-fläktar:


TAKFLÄKT
ERIK


KRYDDHYLLEFLÄKT
TAGE


FTX AGGREGAT
LOKE


KANALFLÄKT
CARL
produktkategorier

Se alla våra produkter här!


Vill du veta mer?

Martin Salegård 

070-357 61 00

martin@saleryd.se

BEHOVSSTYRD VENTILATION

SALERYD GENII

Fördelarna med behovsstyrd ventilation är många eftersom luftflödet anpassas efter det faktiska behovet. Luftflödet ökas eller minskas beroende på kanaltryck och utetemperatur. Genom att reglera ventilationen utifrån det aktuella behovet så använder det behovsstyrda ventilationssystemet generellt mindre energi än ett konstantflödessystem, där luftflödet hela tiden är detsamma, vilket ger ett energieffektivare system. 

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

• Trådlös anslutning till fläkten
• Överskådliga menyer för inställning och avläsning
• Fläktdata visas i realtid
• Utbyggbart med trådlös Modbus och Radio link
• Valbart individnummer eller namn på fläkten
• Inloggning med lösenord
• Tillvalet passar alla Saleryd fläktar
• Minimerar arbete på taket, minskar risken för olyckor

Med Wifi kommunikation så får du en ny unik och trådlös funktionalitet som underlättar vid installation, injustering och drift. Med Wifi kommunikation är det endast montering och spänningssättning som behöver göras i anslutning till fläkten. Därefter gör du enkelt och bekvämt alla inställningar och injusteringen direkt i mobilen, paddan eller en bärbar PC, som du bär med dig under arbetets gång. 

Kommunikationen är peer to peer, vilket innebär att du inte behöver tillgång till internet för att ansluta till fläkten, och att funktionen är fri från löpande abonnemangskostnader. Inställningar, underhåll och funktionskontroll utförs enkelt genom att ansluta mobil eller padda och kontrollera eventuella larm, ändra i den inbyggda klockfunktionen, kontrollera fläkthastighet, ärvärde för kanaltryck, utetemperatur mm.


SALERYD GENII

STYRSYSTEM

Styrsystemet är användarvänligt och tar bara några sekunder att ansluta till med mobil, padda eller bärbar PC via ditt Wi-Fi.

Inställningar görs i diagram för bästa översikt. Börvärdet och ärvärdet visas i realtid och du får direkt respons från fläktregleringen.

ADMINISTRATION
Ändra ID och lösenord på enheten, gör inställningar för veckouret med mera.FLÄKTHASTIGHET I PROCENT
Inställning av fläktens hastighet, i undermenyn görs även inställning av varvtal i
reducerad och forcerad ventilation. TRYCKREGLERING Pa
Grafisk inställning av tryckbörvärde i Pa, undermenyn visar aktuellt
börvärde, och ärvärdet visas i realtid.
UTETEMPERATURKOMPENSERAD TRYCKREGLERING
Grafisk inställning av tryckbörvärde i Pa i relation till utetemperatur, undermenyn visar aktuellt börvärde och ärvärde för tryck och temperatur i realtid.
REDUCERAD VENTILATION
Aktiverar inställd fläkthastighet för reducerad ventilation.
FORCERAD VENTILATION
Aktiverar inställd fläkthastighet för forcerad ventilation.
LARM
Visas då larm föreligger, felorsak anges i klartext.
LÅST SYSTEM
Visas då systemet är låst, exempelvis då fläkten är manuellt stoppad för service.
Föregående
Nästa

SMART VENTILATION

SALERYD GENII

→  Trådlös anslutning upp till 500 meter från fläkten

→  Fläktdata visas i realtid

→  Minimerar arbetet på taket & minskar risken för olyckor

→  Inloggning med lösenord

→  Enkel installation och underhåll

Styrsystemet är kompatibelt med följande SALERYD-fläktar:


TAKFLÄKT ERIK


FTX AGGREGAT LOKE


KANALFLÄKT CARL


KRYDDHYLLEFLÄKT
TAGE

Vill du veta mer?

Kontakta Martin Salegård 

070-357 61 00

martin@saleryd.se