produktkategorier

huvar & galler
Vägghuv VHKE Design
Kombidon VHKF
Väderhuv VHVK
Ytterväggsgaller YVGA
Tilluftspaket YVGT


Några av fördelarna med

SALERYD GENII

Smart ventilation

Trådlös anslutning till fläkten

Fläktdata visas i realtid 

Inloggning med lösenord

Menyer för inställning & avläsning

Tillvalet passar alla Saleryd-fläktar

Minimerar arbetet på taken & minskar risken för olyckor


Mer information

Huvar & galler
Vägghuv VHKE Design
Kombidon VHKF
Väderhuv VHVK
Ytterväggsgaller YVGA
Tilluftspaket YVGT