Utbytesguide takfläktar

Ersättningsfläktar

Vi har listat över 100 modeller av gamla takfläktar som vi ofta får förfrågan om lämplig ersättare för. Här hittar du en passande storlek på TAKFLÄKT ERIK som gör bytet enklare. Passa även på att uppgradera takfläkten med någon form av energieffektiv behovsstyrning. Du kan välja mellan säsongsanpassad tryckreglering, styrning via temperatur-, relativ fukt-, och koldioxid/temperaturreglering som standard. Läs mer om detta under TAKFLÄKT ERIK

Ersättningsfläktar för PM-LUFT LTCE

Hittar du inte den modell du söker? kontakta oss.

Typbeteckning Närmaste ersättare (minst samma flöde) Mekanisk passform Kommentar
LTCE-1-025-004 ERIK-042-0-0-xx Komplettera med ÖG 600x600-F04x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt - uppgradera till ERIK med behovsstyrning, eller potentiometerstyrning.
LTCE-1-025-006 ERIK-041-0-0-xx Komplettera med ÖG 600x600-F04x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera till ERIK med behovsstyrning, eller potentiometerstyrning.
LTCE-1-025-408 ERIK-042-1-1-xx Komplettera med ÖG 600x600-F04x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning eller potentiometerstyrning och växlande relä.
LTCE-1-025-005 ERIK-042-1-1-xx Komplettera med ÖG 600x600-F04x Varvtalsreglering på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-030-004 ERIK-061-0-0-xx Passar på LTSA-060 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-030-006 ERIK-061-0-0-xx Passar på LTSA-060 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-030-008 ERIK-042-0-0-xx Komplettera med ÖG 600x600-F04x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-030-406 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-030-408 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-030-608 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-030-612 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-030-005 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Varvtalsreglering på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-030-007 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Varvtalsreglering på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-035-004 ERIK-063-0-0-xx Passar på LTSA-060 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-035-006 ERIK-061-0-0-xx Passar på LTSA-060 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-035-008 ERIK-061-0-0-xx Passar på LTSA-060 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-035-406 ERIK-063-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-035-408 ERIK-063-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-035-608 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-035-612 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-035-007 ERIK-061-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Varvtalsreglering på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-040-004 ERIK-082-0-0-xx Komplettera med ÖG 600x600-F08x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-040-006 ERIK-063-0-0-xx Passar på LTSA-060 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-040-008 ERIK-062-0-0-xx Passar på LTSA-060 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-040-406 ERIK-082-1-1-xx Komplettera med ÖG 600x600-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-040-408 ERIK-082-1-1-xx Komplettera med ÖG 600x600-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-040-608 ERIK-063-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-040-612 ERIK-063-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-040-005 ERIK-082-1-1-xx Komplettera med ÖG 600x600-F08x Varvtalsreglering på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-040-007 ERIK-063-1-1-xx Passar på LTSA-060 takstos Varvtalsreglering på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-050-006 ERIK-083-0-0-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-050-008 ERIK-082-0-0-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-050-010 ERIK-081-0-0-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-050-608 ERIK-083-1-1-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-050-612 ERIK-083-1-1-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-050-812 ERIK-082-1-1-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-050-816 ERIK-082-1-1-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-060-006 ERIK-101-0-0-xx Passar på LTSA-090 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-060-008 ERIK-083-0-0-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-060-010 ERIK-083-0-0-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
LTCE-1-060-012 ERIK-082-1-1-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-060-608 ERIK-101-1-1-xx Passar på LTSA-090 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-060-612 ERIK-101-1-1-xx Passar på LTSA-090 takstos Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-060-812 ERIK-083-1-1-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.
LTCE-1-060-816 ERIK-083-1-1-xx Komplettera med ÖG 900x900-F08x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning.

Ersättningsfläktar för PM-LUFT LTCG

Typbeteckning Närmaste ersättare (minst samma flöde) Mekanisk passform Kommentar
LTCG-1-025-6-1 ERIK-042-0-0-xx Passar på LTSA-040 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera till ERIK med behovsstyrning, eller potentiometerstyrning..
LTCG-1-025-4-1 ERIK-061-0-0-xx Komplettera med ÖG 420x420-F06x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera till ERIK med behovsstyrning, eller potentiometerstyrning..
LTCG-1-025-5-7 ERIK-061-0-0-xx Komplettera med ÖG 420x420-F06x Två fläkthastigheter på nuvarande fläkt - ersätt med ERIK med behovsstyrning, eller potentiometerstyrning med växlande relä.

Ersättningsfläktar för VENTILATIONSTEKNIK VTTF (även SEBO/PM-LUFT)

VTTF TAKFLÄKT tillverkdes av Ventilationsteknik i Skulltorp, som sedemera kom att ingå i SEBO-gruppen och därefter PM-LUFT. Fläkten såldes under samtliga tre fabrikaten.

Typbeteckning Närmaste ersättare (minst samma flöde) Mekanisk passform Kommentar
VTTF-1-017 ERIK-041-0-0-xx Passar på VTTS-030 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning, eller potentiometer.
VTTF-1-019 ERIK-042-0-0-xx Passar på VTTS-030 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning, eller potentiometer.
VTTF-1-021 ERIK-042-0-0-xx Passar på VTTS-040 takstos Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning, eller potentiometer.
VTTF-1-023 ERIK-061-0-0-xx Komplettera med ÖG 465x465-F06x Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning, eller potentiometer.

Ersättningsfläktar för AB SVENSKA FLÄKTFABRIKEN

Gällande STDA och AB SVENSKA FLÄKTFABRIKEN så har vi inte komplett information gällande måttangivelser.
Kontrollera och uppge fläktens fotmått vid order, där det behövs kan vi även leverera en lämplig övergång ÖG.

Typbeteckning Närmaste ersättare (minst samma flöde) Mekanisk passform Kommentar
STDE-1-025-104 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-106 ERIK-042-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-104 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-106 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-108 ERIK-042-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-106 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-108 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-106 ERIK-082-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-108 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-108 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-004 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-406 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-408 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-006 ERIK-042-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-406 ERIK-042-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-606 ERIK-042-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-408 ERIK-041-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-025-608 ERIK-041-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-004 ERIK-063-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-406 ERIK-063-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-408 ERIK-063-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-006 ERIK-063-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-406 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-608 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-612 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-008 ERIK-042-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-408 ERIK-042-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-030-608 ERIK-042-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-004 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-406 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-408 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-006 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-406 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-608 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-612 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-008 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-408 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-035-608 ERIK-061-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-004 ERIK-101-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-406 ERIK-101-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-408 ERIK-101-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-006 ERIK-082-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-406 ERIK-082-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-608 ERIK-082-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-612 ERIK-082-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-008 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-408 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-040-608 ERIK-062-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-004 ERIK-101-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-406 ERIK-101-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-408 ERIK-101-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-006 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-406 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-608 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-612 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-008 ERIK-063-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-408 ERIK-063-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-050-608 ERIK-063-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-004 N/A Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-406 N/A Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-408 N/A Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-006 ERIK-102-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-406 ERIK-102-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-608 ERIK-102-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-612 ERIK-102-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-008 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-408 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning
STDE-1-060-608 ERIK-083-0-0-xx Uppgift saknas, kontrollera mått vid order Ingen flödesreglering på nuvarande fläkt -  uppgradera gärna till ERIK med behovsstyrning

Ersättningsfläktar för AB SVENSKA FLÄKTFABRIKEN

Gällande TPCC och AB SVENSKA FLÄKTFABRIKEN så saknar vi stor del av informationen gällande både flöde och måttangivelser.
TPCC är en remdriven dubbelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar. Vare vanligt förekommande som vindsplacerad frånluftsfläkt i flerbostadhus. Ren ersättare saknas, men modellen är relativt enkel att bygga om och istället använda TAKFLÄKT ERIK. - Demontera den befintliga fläktinsatsen, och byt ut avluftshuven till TAKFLÄKT ERIK. Var noga med att täta det gamla fläkthöljet för att minimera läckageflöden.

Typbeteckning Närmaste ersättare (minst samma flöde) Mekanisk passform Kommentar
TPCC-20-1-1 Enligt flödesmätning *SE OVAN Uppgift om prestanda saknas, kontrollera flöden eller se guide för dimensionering
TPCC-40-1-1 Enligt flödesmätning *SE OVAN Uppgift om prestanda saknas, kontrollera flöden eller se guide för dimensionering
TPCC-60-1-1 Enligt flödesmätning *SE OVAN Uppgift om prestanda saknas, kontrollera flöden eller se guide för dimensionering

Hittar du inte det du söker?

Vi får ständigt in nya förfrågningar på ersättningsfläktar och kan säkert hjälpa dig att hitta en passande ersättare, även om den ännu inte finns i listan.

Kontakta oss!