Varför Takfläkt ERIK?

Den kostnadseffektiva och lättinstallerade takfläkten, -lämplig både att ersätta äldre, ineffektiva fläktar,
såväl som för installation i nyproducerade fastigheter.

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

Den energieffektiva EC-motorn använder endast ca 50% av energin jämfört med en traditionell AC motor. Eftersom en frånluftsfläkt är i drift året om så ger det en betydande minskning av husets elberoende.

 

SMÅ UNDERHÅLLSKOSTNADER

Genom att byta till en ny fläkt så undviker du kommande dyra reparationer. Takfläkt ERIK är byggd med premiumkomponenter och är konstruerad för lång livslängd.

ENKEL ÅTGÄRD

Installationskostnaden hålls till ett minimum eftersom kanalsystemet och takgenomföringen i de allra flesta fall kan återanvändas. Du byter bara fläktenheten. Att byta ut gamla fläktar är en snabb och enkel åtgärd för att minska energianvändningen.

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

Den energieffektiva EC-motorn använder endast ca 50% av energin jämfört med en traditionell AC motor. Eftersom en frånluftsfläkt är i drift året om så ger det en betydande minskning av husets elberoende.

 

SMÅ UNDERHÅLLSKOSTNADER

Genom att byta till en ny fläkt så undviker du kommande dyra reparationer. Takfläkt ERIK är byggd med premiumkomponenter och är konstruerad för lång livslängd.

 

ENKEL ÅTGÄRD

Installationskostnaden hålls till ett minimum eftersom kanalsystemet och takgenomföringen i de allra flesta fall kan återanvändas. Du byter bara fläktenheten. Att byta ut gamla fläktar är en snabb och enkel åtgärd för att minska energianvändningen.

pil
Tryck för att läsa mer!

Visste du att...

många gamla fläktar har en energiförbrukning som motsvarar 5 kWh per kvadratmeter och år?

Att byta ut en gammal fläkt till en ny Takfläkt ERIK med behovsstyrning kan innebära en besparing
upp till 320 kWh* per år för en normalstor lägenhet.

ENERGIBESPARING

Många äldre fläktar använder onödigt mycket energi och du kan enkelt minska energiförbrukningen genom att byta ut den gamla fläkten till Takfläkt ERIK.

Våra beräkningar visar att man kan minska energiförbrukningen med ca 3,8 kWh* per kvadratmeter boyta eftersom fläktmotorn är mer energieffektiv än den gamla.

Väljer man Takfläkt ERIK med tryckreglering så sjunker energiförbrukningen ytterligare genom att trycket i kanalsystemet blir lägre. Tryckregleringen styr ventilationen efter behov och anpassar fläktens hastighet beroende på hur många lägenheter som använder spiskåpan samtidigt. När inga spiskåpor används går fläkten på lågfart och sparar energi. Beräkningar visar att lägre kanaltryck och minskade värmeförluster innebär att du kan spara upp till 10,9 kWh per kvadratmeter eller motsvarande 872 kWh* för en normalstor lägenhet.

Åtgärden är enkel eftersom man i de flesta fall behåller kanalsystemet och takgenomföringen, man byter bara själva fläktdelen. Takfläkt ERIK är anpassad för att passa på de flesta äldre takgenomföringar och stosar.

*Beräkningen är baserad på en energiutredning av ett 4-vånings flerbostadshus med 26 lägenheter i klimatzon 1. Byggnadens klimatskal är enligt byggstandard som var vanlig mellan 1961-1975 tillhörande miljonprogrammet. Byggnaden är ansluten till fjärrvärme och ventileras med mekanisk frånluft.

Kontakta oss om du vill veta mer hur vi gjort beräkningen och få fler förslag på hur du kan minska energikostnaderna för ventilationen.

Takfläkt ERIK vs. äldre boxfläkt

Här jämför vi den årliga energiförbrukningen mellan en gammal boxfläkt med en ny takfläkt ERIK.

Den äldre boxfläkten sitter i ett flerbostadshus från 70-talet med 3 våningar. Fläkten betjänar 940 m² och använder 570 Watt kontinuerligt under årets alla timmar.

Skulle man genom en enklare ombyggnad byta ut den gamla fläkten till Takfläkt ERIK så minskar elförbrukningen till 160 Watt för samma luftflöde. Eftersom den nya fläkten är tryckstyrd så kan trycket i systemet minskas med 30% under 90% av tiden, vilket gör att elförbrukningen i stället blir 100 Watt under den tid då spiskåpor inte används.

Direkt elenergibesparing uppgår till 3484 Watt per år, i det här fallet hela 80% mindre elenergi jämfört med den gamla boxfläkten. 

Livscykelkostnaden för att byta till Takfläkt ERIK visar att investeringen är återbetald inom 5 år. Med ett antaget avkastningskrav om 10% per år drar vi slutsatsen att fastighetens värde ökar med 80 tkr när driftkostnaden minskar.

Exempel på besparing köpt energi utifrån åtgärd:

Exempel från Energiutredning på flerbostadshus i miljonprogrammet

Byte från AC- till EC-fläkt                                 3,8 kWh/m²
Behovsstyrd ventilation                                   10.9 kWh/m²
Byte från AC- till EC-fläkt 3,8 kWh/m²
Behovsstyrd ventilation 10.9 kWh/m²

Vilken takfläkt passar dina behov bäst?

Vi har tagit fram både ett Fläktvalsprogram och en Utbytesguide för att underlätta ditt sökande efter den optimala fläkten:

UNIKT TRÅDLÖST STYRSYSTEM

Smart ventilation

Saleryds Takfläkt ERIK är förberedd för att styras via valfri smart-enhet.
Det betyder att du enkelt kan ansluta din smarttelefon, surfplatta eller pc till aggregatet, så länge den har wi-fi kommunikation.

TRÅDLÖS ANSLUTNING VIA WIFI TILL FLÄKTEN

 

 

KAN STYRAS VIA MOBIL, SURFPLATTA OCH LAPTOP
FLÄKTDATA VISAS DIREKT I REALTID
ENKELT ATT OPTIMERA FLÄKTENS INSTÄLLNINGAR
DU MINIMERAR FARLIGA ARBETEN PÅ HÖG HÖJD

Behovsstyrd ventilation

Med behovsstyrd ventilation anpassas luftflödet efter det faktiska behovet och ökas eller minskas beroende på kanaltryck och utetemperatur. Detta ger ett energieffektivare system jämfört med ett konstantflödessystem, där luftflödet hela tiden är detsamma, alltså överdrivet vid många tillfällen.

Styrsystemet har en inbyggd klocka och veckour som kan användas för att styra ventilationen. Tider för normal-, hög- och lågfart kan programmeras under olika tider på dygnet vid olika veckodagar. Veckouret överstyrs av de trådlösa funktionsknapparna, för att nästa dag återgå till veckostyrning automatiskt. Luftflödet bestäms av ställbara börvärden i procent för normal-, hög- och lågfart, eller så kallad frånvaro- och vädringsläge.

Behovsstyrd Smart ventilation

Saleryds Takfläkt ERIK är förberedd för att styras via valfri smart-enhet.
Det betyder att du enkelt kan ansluta din smarttelefon, surfplatta eller pc till aggregatet, så länge den har wi-fi kommunikation.

smart ventilation ftx-ventilation

Med behovsstyrd ventilation anpassas luftflödet efter det faktiska behovet och ökas eller minskas beroende på kanaltryck och utetemperatur. Detta ger ett energieffektivare system jämfört med ett konstantflödessystem, där luftflödet hela tiden är detsamma, alltså överdrivet vid många tillfällen.

Styrsystemet har en inbyggd klocka och veckour som kan användas för att styra ventilationen. Tider för normal-, hög- och lågfart kan programmeras under olika tider på dygnet vid olika veckodagar. Veckouret överstyrs av de trådlösa funktionsknapparna, för att nästa dag återgå till veckostyrning automatiskt. Luftflödet bestäms av ställbara börvärden i procent för normal-, hög- och lågfart, eller så kallad frånvaro- och vädringsläge.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din ventilation?

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig!

Du är också välkommen att kontakta oss på telefon eller mail:

Telefon: 0510-53 30 00                  E-post: kontakt@saleryd.se
Ett spännande och intressant tema som förklarar konsekvenserna av EU´s gröna deal och hur det påverkar dig som fastighetsägare!
Du är också välkommen att kontakta oss för hjälp med att energieffektivisera din ventilation!