Övergång TGÖG

• passar direkt mot Takfläkt ERIK
• måttanpassas till befintlig takstos
• enkel att montera
• samma kulör som takfläkten
• samlevereras med takfläkten
• plant utförande
• koniskt utförande

Beskrivning
TGÖG är en dimensionsförändring där man på ett enkelt sätt kan montera en mindre takfläkt på en större stos eller takgenomförning. TGÖG har samma montageanslutning och hålbild som takfläkten vilket gör montaget snabbt och enkelt.

Koniskt eller plant utförande
Företrädelsevis är det den plana övergången som är vanligast. och enklast. Används då man
monterar en mindre takfläkt på en större takgenomförning eller takstos.
En konisk övergång kan behövas när det är fråga om samlingslådor på skorstenar eller när man monterar en större takfläkt på en mindre takgenomförning. Uppge måttet på takstosen, och vilken typ/höjd som behövs när du beställer.

Övergång TGÖG är en dimensionsförändring där man på ett enkelt sätt kan montera en mindre takfläkt på en större stos eller takgenomförning. TGÖG har samma montageanslutning och hålbild som takfläkt ERIK/TFDA vilket gör montaget snabbt och enkelt. Tänk på att uppge måttet på takstosen när du beställer.