BRA VENTILATION -

EN HUSÄGARES SMARTASTE INVESTERING!

bra inomhusmiljö

VILLA, RADHUS & FRITIDSHUS

Att bra ventilation är viktigt för fastigheten för att motverka problem med fukt och mögel vet de flesta.
Men ibland glömmer vi bort att det som inte syns även starkt kan påverka vår hälsa och välbefinnande.

Bristfällig ventilation skapar dålig luftkvalitet där fukt, partiklar och föroreningar från t.ex. radon, möbler och leksaker ackumuleras vilket påverkar hälsan både på kort och lång sikt.
Några hälsorisker är t.ex. dålig sömn, trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allergi och astma.

 

Att säkerställa en god ventilation är inte en lyx utan nödvändigt för att skapa en hälsosam inomhusmiljö som är säker för dig och din familj.

Ett bra ventilationssystem kan även sänka din energiförbrukning och minska dina driftkostnader.

Att investera i en bra och modern ventilation är en investering både i ditt hus, din familjs hälsa och din ekonomi. 

Tydliga tecken på dålig ventilation:

DOFT

Kläder och rum doftar matos

Instäng doft i huset (garderobsdoft)

FUKT

Kondens på fönster

Fukt efter dusch försvinner knappt

SÖMN

Vaknar med huvudvärk

Både barn och vuxna sover dåligt

Våra moderna fläktar ger en bra ventilation och hjälper dig att:

SKAPA EN HÄLSOSAM INOMHUSMILJÖ

En frisk inomhusmiljö gör att du och din familj mår bättre, särskilt vintertid då vi spenderar en större del av tiden inomhus.

 

MOTVERKA MÖGEL OCH FUKTPROBLEM

Desto bättre ventilation desto mindre risk för mögel och fuktrelaterade skador, vilket kan förstöra både för huset och familjens hälsa.

SOVA BÄTTRE OCH MINSKAR DOFTER

Frisk luft ger en bättre sömn och du slipper även en instängd sovrumslukt i sovrummet på morgonen.

SPARA ENERGI OCH PENGAR

Nya och moderna ventilationsfläktar och aggregat är väldigt effektiva och sänker energiförbrukningen och således dina elkostnader.

ENKELT STYRA DIN SMARTA VENTILATION VIA WIFI

Många av våra fläktar och aggregat har inbyggt system för att enkelt kommunicera och styras med valfri smartenhet via wifi.

Vår energieffektiva till- & frånluftsaggregat med värmeåtervinning LOKE återvinner 85% av all värme på väg ut från huset i frånluften
och sänker på så sätt din energiförbrukning med ca 45 kWh/kvm/år.

FTX aggregat LOKE

Vår energieffektiva till- & frånluftsaggregat med värmeåtervinning LOKE återvinner 85% av all värme på väg ut från huset i frånluften och sänker på så sätt din energiförbrukning med ca 45 kWh/kvm/år.

MOTVERKAR MÖGEL OCH FUKTPROBLEM
BÄTTRE SÖMN OCH MINDRE DOFTER
ÅTERVINNER VÄRME = SPARAR PENGAR
VENTILERAR BORT SKADLIG RADON
FILTRERAR BORT POLLEN & SKADLIGA PARTIKLAR
bra inomhusmiljö

30.000 kr Energibidrag

Få energibidrag när du installerar ett LOKE FTX-aggregat!

Du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas kan nu söka bidrag för energieffektivisering.

Bidraget gäller för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel när du installerar ett LOKE FTX-aggregat. Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, som högst kan du få 30 000 kronor.

Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland:
FTX blir bidragsberättigad om det är en del av ett luftburet värmedistributionssystem med stöd av 6 § och 10 §. Ett luftburet värmedistributionssystem är ett system som tar värme från ett uppvärmningssystem (till exempel värmebatteri i luftkanal) och distribuera den i rummet. 

Ett antal förutsättningar måste uppfyllas och ansökan görs via Boverkets hemsida.

Populära produkter:

FTX-aggregat LOKE

FTX-aggregat LOKE är ett tyst och energieffektivt till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning för optimal inomhusmiljö och låga energikostnader. LOKE har inbyggd wifi-styrning.

För villor, rad-/parhus och fritidshus.

Mer om LOKE »

Frånluftsmodul EMIL

Frånluftsmodul EMIL ersätter ventilationsdelen där man byter ut en frånluftsvärmepump till lft-vatten-värmepump eller annan värmekälla som saknar integrerad ventilation.

För villor, rad-/parhus och fritidshus.

Mer om EMIL »

Takfläkt ERIK

Takfläkt ERIK är en kostnadseffektiv och lättinstallerad takfläkt med isolerat hölje som kan erhållas med integrerat styr och reglersystem som du enkelt styr via tex mobilen över wifi.

För villor och flerbostadshus.

Mer om ERIK »

Kanalfläkt CARL

Kanalfläkt CARL används för till- eller frånluft i olika tillämpningar och är en isolerad fläkt, med fullt färdigkopplad integrerad tryckreglering och en mobilanslutning som gör installationen enklare än aldrig förr!

För all inomhusmiljö.

Mer om CARL »

Det senaste från vår kunskapsbank:

Det senaste från vår kunskapsbank: