Hur är behovsstyrd ventilation lönsamt?

Behovsanpassad ventilation sparar energi

Här på Saleryd AB, har vi länge fokuserat på att de produkter vi utvecklar och tillverkar ska vara i det översta toppskiktet är det gäller energieffektivitet och prestanda. Produkterna ska vara rejäla, enkla att underhålla, hålla länge för att minimera belastning på miljön och generera god lönsamhet för dem som använder våra produkter.

Många gånger underskattas energibesparingspotentialen med att behovsstyra ventilationen. Speciellt i anläggningar med mindre omfattning och enklare fläktsystem utan återvinning. Vi menar att det i även dessa system finns stora energivinster när luftflödet kan regleras efter behov. Inte minst då det saknas värmeåtervinning, då det gäller att hushålla med ventilationsflödet. Här reder vi nu ut begreppen och förklarar!

Minskade driftskostnader

Genom att välja en fläkt med inbyggd styrutrustning kan betydande energibesparingar uppnås med relativt enkla metoder för att styra och anpassa fläktens varvtal efter kanaltrycket. Vilket är avsevärt mer energieffektivt än att låta fläkten gå på en och samma hastighet och strypa luftflödet med spjäll.

 

energianvändning flerbostadshus
lönsam ventilation

Mindre energi används när kanaltrycket sänks

I många existerande anläggningar går fläkten i en mekanisk frånluftsventilation på ett och samma varvtal, dag ut och dag in, året om, år efter år utan någon form av styrning. En stor andel av dessa system skulle flödet kunna regleras efter någon form av behov för att spara energi. Exempelvis kanaltryck, temperatur, fuktighet, närvaro och koldioxid för att nämna några metoder.

I flerbostadshus är det vanligt förekommande med en centralt placerad frånluftsfläkt, vars flöde regleras genom att öppna ett spjäll i spiskåpor i samband med matlagning. Är inte det behovsstyrd ventilation, kanske du tänker? Men nej, det är det inte. Fläkten går på samma varvtal oavsett om spjäll för spiskåpor är öppet eller stängt. I stängt läge stryps luftflödet och kanaltrycket ökar, med onödigt höga driftskostnader som följd.

När man reglerar fläktens luftflöde genom att strypa lufttillförseln så ökar energiförbrukningen i relation till transporterad luftmängd. Exemplet här bredvid visar vad som händer med energibehovet när kanaltrycket ändras från 300 Pa till 150 Pa vid ett luftflöde på 0,7 m³/s.

Det går åt 65% mindre energi när kanaltrycket minskas!

lönsam ventilation

Ett enkelt ingrepp ger konkurrenskraftig åtgärd

I flerbostadshus och fastigheter med centralt placerade fläktar är tryckreglering en enkel och energibesparande lösning som är relativt enkel att implementera. I de flesta fall räcker det med att byta frånluftsfläkten, medan kanalsystem, spiskåpor och luftdon kan återanvändas. Besparingspotentialen varierar, men är många gånger betydande och investeringskostnaden är låg, vilket gör åtgärden konkurrenskraftig i jämförelse med många andra energieffektiviseringsåtgärder.

Högre komfort + minskad energianvändning

Genom att konvertera frånluftsfläktar till fläktar med inbyggd tryckreglering med säsongsanpassning är den teoretiska besparingen upp till 29 kWh per kvadratmeter och år, vilket motsvarar ca 20% på den genomsnittliga energianvändningen i flerbostadshus. Besparingspotentialer på den nivån avser fastigheter vars energianvändning ligger över genomsnittet före konverteringen.

När frånluftsflödet regleras på kanaltryck kan följande förbättringar realiseras, utan att luftomsättningen i lägenheter understiger föreskrivna nivåer.

  • Lägre kanaltryck, risken för luftläckage och ofrivillig ventilation minskar.
  • Minskat undertryck i lägenheter, färre problem med trögöppnade dörrar och visslande fönsterlister.
  • Lägre ljudnivå, både i lägenheter genom lägre tryck över frånluftsventiler.
  • Förbättrade flöden och osuppfångning i spiskåpor.
  • Ljudnivå till yttre omgivning blir lägre genom att fläkten inte behöver jobba lika hårt.
  • Förbättrad komfort för lägenhetsinnehavare, samtidigt som fastighetens energianvändning minskar.

 

ac- eller ec fläkt
energianvändning

Eftersom en stor andel av energibesparingen uppnås genom att minska kanaltrycket men bibehålla föreskrivna ventilationsflöden är det nödvändigt att luftinjustering genomförs efter de nya förutsättningarna. Hur stor besparingen blir i verkligheten beror på fastighetens förutsättningar före konverteringen och skiljer från byggnad till byggnad.

Här hittar du mer information om Takfläkt ERIK »

LOKALT BEHOVSANPASSAD FRÅNLUFTSVENTILATION

Vår kryddhyllefläkt TAGE är ett bra exempel på hur du kan spara mycket energi då ingen är hemma. Visste du att våra bostäder är obemannade i snitt 10 timmar per dygn? (Enligt Sveby Brukarindata för bostäder).

En lägenhet på 80 kvadratmeter använder ca 100 kubikmeter ventilationsluft varje timma, året om, det motsvarar hela 883 000 kbm under ett helt år. Av dessa är ca 260 000 kbm, eller ca 30%, luft som ska värmas, filtreras, återvinnas och transporteras, även fast ingen är hemma! Dessutom är det luft som till stor del värms av fastigheten, eftersom personvärme och hushållsel förutsätter att lägenheten är bemannad.

Kryddhyllefläkt TAGE innebär lokalt behovsstyrd ventilation i varje lägenhet, vilket betyder att ventilationen kan anpassas individuellt per lägenhet, och med en större effektiviseringsgrad jämfört med en centralt tryckstyrd frånluftsventilation. Då lägenheten är obemannad försätts TAGE i frånvaroläge, och ventilationsflödet reduceras till minimikraven, vilket ger en rejäl besparing i minskade kostnader när ingen är hemma. Fuktsensor i badrummet säkerställer att eventuell förhöjd luftfuktighet är evakuerad innan TAGE kan anta i frånvaroläge.

Läs mer om TAGE - Den nya SMARTA generationens kryddhyllefläkt

Behovsreglering

I många lokaler förändras ventilationsbehovet över dygnet. Som exempel ska (enligt gällande föreskrift) bostäder ha ett tilluftsflöde om 0,35 liter per sekund och kvadratmeter. Vissa tider på dygnet fattas det ventilation. Andra tider, exempelvis dagtid, när ingen är hemma och bostaden är tom, är det onödigt mycket ventilation. En behovsreglering anpassar luftflödet med större luftomsättning under perioder med stor belastning och en liten luftomsättning de perioder då ventilationsbehovet är lågt.

Ventilationsflödet kan anpassas efter behov. Komforten ökar, samtidigt som energianvändning både för drift och värme minskar under perioder lokalen/bostaden är tom.

Andra exempel på lokaler där automatiserad behovsstyrd ventilation är lämplig:

  • Bostäder och lokaler med lokalt placerad ventilation
  • Tvättstugor, där ventilationsflödet regleras på relativ fuktighet
  • Samlingslokaler, med reglering på närvaro/koldioxid/koldioxid-temp
  • Motionslokal, med reglering på närvaro/koldioxid-temp

 

Våra produkter med Säsongsanpassning & behovsstyrning

Alla fläktens inställningar gör du direkt i styrsystemet, helt trådlöst via din mobiltelefon, Ipad eller laptop - Smart, snabbt och enkelt!

Takfläkt ERIK

Takfläkt ERIK är en kostnadseffektiv och lättinstallerad takfläkt med isolerat hölje som kan erhållas med integrerat styrsystem för behovsstyrning och kan styras direkt över wifi med t.ex. mobilen, vilket gör installation och reglering enklare än aldrig förr. ERIK används i installationer och konverteringar till behovsanpassad frånluftsventilation där fläkten är placerad utomhus på yttertak och finns i 10 överlappande flödesstorlekar, från 0,05 m³/s upp till 4,1 m³/s.

För villor och flerbostadshus.

Mer om ERIK »

Kanalfläkt CARL

Kanalfläkt CARL är en isolerad fläkt med fullt färdigkopplad integrerad tryckreglering och en mobilanslutning som gör installationen mycket enkel. CARL används både till- och frånluftsventilation, företrädelsevis med inomhusplacering i torrt utrymme. Oberoende av produktval kan de användas till centralt eller lokalt behovsstyrd ventilation och finns i 6 överlappande storlekar från Ø160 upp till Ø500 anslutning för luftflöden från 0,05 m³/s upp till 1,7 m³/s.

För all inomhusmiljö.

Mer om CARL »