Fläktar med AC- eller EC-motor, vad är skillnaden?

AC- eller EC-motor, vad ska man välja och varför?

Här på Saleryd AB, har vi länge fokuserat på att de produkter vi utvecklar och tillverkar ska vara i det översta toppskiktet är det gäller energieffektivitet och prestanda. Produkterna ska vara rejäla, enkla att underhålla och hålla länge för att minimera belastning på miljön, och generera god lönsamhet för dem som använder våra produkter. AC- eller EC-motor?

Vi har uppmärksammat att det ibland installeras fläktar med den traditionella AC-motorn. Detta tycker vi är fel, eftersom det idag finns bättre och mer energieffektiva lösningar. Vi tror att detta beror att beställare/användare inte har insikt i de olika teknikerna, eller har förstått skillnaden mellan en fläkt med den gamla AC-tekniken och en fläkt med modern energieffektiv teknik, en s.k. EC-motor som är något dyrare.

Här försöker vi nu reda ut begreppen och förklarar skillnaderna utifrån det ekonomiska perspektivet:

Energieffektivitet blir lag-ERP AC- eller EC-motor

Fläktar med AC-motorer var den teknik som dominerade före EC-motorn kom. Den här typen av fläktar finns överallt, från villan, till flerbostadshuset, till restaurangen, till industrin mm. Den känns igen främst genom att den ofta har en varvtalsregulator i form av ett steglöst vred, eller i steg där man kan ändra luftflödet, och att fläkten ofta ger ifrån sig ett brummande ljud, förutom när den är inställd på maxflöde.

Är fläkten installerad före 2005 så är det med stor sannolikhet en fläkt med AC-motor.

När fläktar med EC-motorer gjorde sin entré på bred front under andra halvan av 00-talet så drevs introduktionen av energieffektivitet och goda möjligheter att reglera EC-fläktens varvtal på ett smidigt sätt, utan att störande ljud uppstod. EC-motorn blev tystare och energisnålare. Sedan 2005 har energieffektiviteten hos fläktar med EC-motorer vidareutvecklats och ytterligare förbättrats med 25% högre verkningsgrad.

ErP 2018 godkänd

ErP 2018 – Lagkrav för Energirelaterade Produkter AC- och EC-fläkt 

När Ekodesign-direktivet för fläktar kom in 2016 så infördes nya krav på energieffektivitet för fläktar, på samma sätt som för glödlampor. Detta ledde till att den traditionella och mest ineffektiva glödlampan började fasas ut från marknaden, efter som de inte längre fick säljas på grund av sin ineffektivitet. Samma sak var det med de mest ineffektiva fläktarna, de sämsta fasades ut från marknaden. 2018 skärptes Ekodesign-direktivet ytterligare, men inte fullt ut för att helt eliminera alla fläktar med AC-motorer. Nu 2020 är en revidering av Ekodesign ute på remiss i branschen, och vi kan nog spekulera i att den traditionella AC-motorn, på grund av sin ineffektivitet, troligen inte överlever denna revidering.

Svensk ventilation 

Ca 14 % av all el vi producerar i Europa förbrukas av fläktar

Ca 14 % av all el vi producerar i Europa förbrukas av fläktar

Fläkteffektivitet - mest intressant för beställaren som betalar el-fakturan

Vad menas då med effektivitet? Jo det är helt enkelt den mängd energi som krävs för att förflytta luften. Ju mer luft fläkten kan transportera, till så låg energiförbrukning som möjligt, desto effektivare fläkt. För dig som beställare och användare av fläkten är detta nog den mest intressanta delen, eftersom den fläkt du väljer, kommer att förbruka energi under de kommande 20 till 30 åren. Energi som du också betalar för under den tiden.

Drifttid är en fascinerande parameter

Ska fläkten endast vara i drift under ett fåtal timmar per vecka, blir energivinsten med en EC motor mindre. Är fläkten i drift under dygnets alla timmar, under hela året, blir energivinsten stor. Det går 8760 timmar på ett år, och varje timma räknas helt enkelt.

Räknar du med att den nya fläkten ska vara i drift de kommande 20-30 åren så blir det 175 200 till 262 800 timmar som din nya fläkt ska vara i drift, innan den byts ut till en ny. Därför är det viktigt att du väljer en fläkt med låg energiförbrukning, snarare än en fläkt med lågt inköpspris.

Med en Årsenergikalkyl kan du få reda på hur snabbt din investering är återbetald genom minskad energiåtgång, och hur mycket du sedan kan minska driftskostnaderna under den resterande livslängden för den nya fläkten. Du kan själv göra beräkningar för hur stor energibesparingen blir med tryckreglering och utetemperaturkompensering i vårt Fläktvalsprogram.

Fläktar med AC- eller EC-motor, vad är skillnaden?

Beräkningsexempel

För att visa vad jag menar så har vi nedan ett exempel på en vanligt förekommande storlek för en frånluftsfläkt till ett flerbostadshus. Fläkten har en kapacitet som motsvarar att försörja en trappuppgång med 12 lägenheter och källarutrymme. Totalflöde 0,7 kubikmeter per sekund.

Vi jämför den gamla AC tekniken med den nya EC tekniken och ser skillnaderna:
Frånluftsfläkten med AC-motor har ett effektbehov på 628 W. Frånluftsfläkten med EC-motor har ett effektbehov på 293 W vid samma driftspunkt. Drifttiden är 8760 timmar per år, förväntad livslängd på fläkten är 20 år, och energipriset är satt till 1,25 kr/kWh.

AC- eller EC effektbehov

Effektbehovet för fläkten med AC-motor är mer än dubbelt så stort som effektbehovet för EC-motorn. Således kan energibehovet minskas med -53% om du istället väljer EC-modellen. Fläktar med AC- eller EC-motor, vad är skillnaden?

 

AC- eller EC driftenergikostnad 20 år

Det samma gäller kostnaden för att driva fläkten under 20 år. Istället för att du väljer en fläkt med AC-motor och betalar 137 532 kr för driftskostnaden under 20 år, kommer du med undan med 64 167 kr för samma period om du väljer fläkten med EC motor. Blir elpriset dyrare än de 1,25 kr/kWh som vi använt i exemplet, så blir återbetalningen snabbare.

AC- eller EC effektbehov

Effektbehovet för fläkten med AC-motor är mer än dubbelt så stort som effektbehovet för EC-motorn. Således kan energibehovet minskas med -53% om du istället väljer EC-modellen.

 

AC- eller EC driftenergikostnad 20 år

Det samma gäller kostnaden för att driva fläkten under 20 år. Istället för att du väljer en fläkt med AC-motor och betalar 137 532 kr för driftskostnaden under 20 år, kommer du med undan med 64 167 kr för samma period om du väljer fläkten med EC motor. Blir elpriset dyrare än de 1,25 kr/kWh som vi använt i exemplet, så blir återbetalningen snabbare.

Investeringskostnad

Låt oss även titta på vad det kostar att köpa en fläkt med AC motor, kontra en fläkt med EC-motor. Generellt kan man säga att EC-modellen är normalt upp till 50% dyrare än en jämförbar AC modell.

Om vi som exempel väljer att jämföra en isolerad kanalfläkt med EC motor, med prestanda passande för exemplet ovan så kostar den ca 25 000 kr, medan en motsvarande med AC-motor kostar 20 000 kr. Alltså är merkostnaden för en EC modell 5 000 kr mer än den billigare AC modellen.

 

Resultat

Energibesparingen vi uppnår genom att välja fläkten med EC-motorn, uppgår till 3 668 kr årligen. Således är merkostnaden för investeringen av
EC-modellen på 5 000 kronor, intjänad inom 17 månader. Dessutom slipper du betala ytterligare 66 000 kr under de resterande 18 åren.

Så nästa gång du ska byta din takfläkt, kanalfläkt eller till-, eller frånluftsfläkt, tänk på att kontrollera energiförbrukningen, och kanske lägga till några extra kronor på inköpet av fläkten. Det är en god affär och du får en bättre och mer energieffektiv fläkt som snurrar i många år framöver!

Läs mer om hur du kan välja till olika styrfunktioner som anpassar fläktens luftflöde efter behov, s.k. behovsstyrd ventilation.

AC- eller EC effektvinst
AC- eller EC effektvinst

Visste du att

många gamla fläktar har en energiförbrukning som motsvarar 5 kWh per kvadratmeter och år?

Att byta ut en gammal fläkt till en ny Takfläkt ERIK med behovsstyrning kan innebära en besparing
upp till 320 kWh* per år för en normalstor lägenhet.

*Beräkningen är baserad på en energiutredning av ett 4-vånings flerbostadshus med 26 lägenheter i klimatzon 1 med klimatskal enligt byggstandard aktuell mellan 1961-1975 tillhörande miljonprogrammet samt är ansluten till fjärrvärme och ventileras med mekanisk frånluft.

AC- eller EC-motor, vad är skillnaden?

AC- eller EC-motor, vad är skillnaden?