Hur du sparar energi med smart ventilation

Genom att frånvarostyra ventilationen sparar du både fläktenergi och uppvärmningskostnader

De som följt energiprisets utveckling den senaste tiden har förstått att det är viktigt att släcka lampor när vi inte är i rummet, vi uppmanas att spara energi under vinterhalvåret genom att dra ner värmen med ett par grader inomhus för att minska uttaget av kilowattimmar med 10%. Att släcka lampor är ju enkelt, men att sänka innetemperaturen har konsekvensen att det minskar vår komfort och är därför lite svårare och gör lite ont att genomföra.

Våra bostäder står tomma i snitt 10 timmar per dygn

En undersökning som utförts av Sveby gällande Brukarindata för bostäder, så är bostaden obemannad under 10 timmar per dygn under hela året. Detta gäller inte alla, men faktum är att många bostäder står tomma under stora delar av dygnet när vi är på jobbet eller lämnar hemmet för fritidsaktiviteter.

10 timmar per dygn under årets alla dagar motsvarar 3650 timmar under hela året, eller drygt 40% av årets alla timmar, som ingen befinner sig i hemmet. Lampor är släckta och dörren är låst, men ventilationen går med samma hastighet som om hela familjen vore i bostaden. Nu är det ju inte riktigt så enkelt som att bara stänga av ventilationen. Stora risker för fukt och mögel i våtutrymmen måste tas om hand, så därför kan vi inte stänga av ventilationen helt även om vi inte är hemma. Risken är annars att vi får tillbaka 70-talets stora problem med ”sjuka hus” är överhängande om vi inte ventilerar enligt boverkets minimikrav.

 

Spara energi och pengar med behovsstyrning

Denna betydande energibesparingspotential bör inte lämnas orörd. Boverkets krav säger att luftväxlingen kan minskas från 0,35 liter per sekund och kvadratmeter till 0,1 liter per sekund och kvadratmeter då ingen vistas i bostaden.

Våra produkter kan beställas med behovsstyrning som är avsedd för just detta användningsområde. Genom att aktivera ”Frånvaro” när du lämnar bostaden så ges signal till fläkten att minska ventilationsflödet för att spara energi. Behovsstyrningen känner av om du har du duschat just innan du lämnar bostaden och om luftfuktigheten är hög i badrummet. Denna funktion förhindrar att ventilationsflödet blir för lågt tills fukthalten återgått till det normala. Först då inträder frånvaroläget och luftväxlingen minskar för att spara energi tills du kommer hem igen. När fläkten försätts i frånvaroläge så minskar fläktens energiförbrukning, men framför allt så är det ca 70% mindre luftmängd som försvinner ut i det fria under de tio timmar per dygn då du inte är hemma. Eftersom luften är uppvärmd så är den relativt dyr när den lämnar bostaden, och det sker stora delar av dygnet helt i onödan, man eldar för kråkorna som man brukar säga.

Genom att frånvarostyra ventilationen kan du minska energikostnaderna när ingen är hemma och spara både fläktenergi och uppvärmningskostnader. Besparingspotentialen är vid 10 timmars frånvaro så minskar frånvarostyrning av ventilationen husets energiläckage med ca 10%.

Hemma/Borta
Braskamin
Vädring

FUNKTIONSKNAPPAR KAN KÖPAS IHOP MED LOKE 

Knappar som placeras i huset, t.ex. vid ytterdörr och bredvid braskaminen, för att enkelt ändra ventilationen vid hem- och bortgång, vädring och tändning av braskamin.

Även knapparna kommunicerar med LOKE trådlöst via wifi.

FUNKTIONSKNAPPAR KAN KÖPAS IHOP MED LOKE 

Knappar som placeras i huset, t.ex. vid ytterdörr och bredvid braskaminen, för att enkelt ändra ventilationen vid hem- och bortgång, vädring och tändning av braskamin.

Även knapparna kommunicerar med LOKE trådlöst via wifi.

Hemma/Borta
Braskamin
Vädring

Minskning av luftflödet när ingen vistas i bostaden sparar både fläktenergi och uppvärmningskostnader

Man brukar räkna med att 15-30% av husets värme försvinner ut via ventilationen. Genom att frånvarostyra frånluftsfläkten och minska ventilationen när ingen är hemma kan man minimera förluster och sparar både fläktenergi och uppvärmningskostnader. Generellt minskar frånvarostyrningen husets energiförluster med ca 10%.

smart ventilation