Jämförelse mellan olika värme- och ventilationslösningar

Vilket energisystem drar minst energi?

Vi har pratat med energiexpert Tommy Schröder på Energy First, som har hjälpt oss sammanställa beräkningar för att jämföra olika energisystem (värme och ventilationssystem), som kan vara av intresse vid energieffektivisering av villor.

Tommy Schröder, certifierad energiexpert Energy First
"Jag får ofta frågan från kunder vilken uppvärmningskälla och ventilationslösning som de ska välja och sammanfattat så beror det till stor del på hur mycket de kan tänkas lägga i investeringskostnad på energisystemet."

Tommy menar alltså att om man väljer att investera mer pengar i husets energisystem, så kan man också räkna med en lägre energiförbrukning under många år framöver. Det är relativt lätt att få reda på hur mycket större investeringen blir, men det är inte så lätt att få reda på vilken energiförbrukning man kan förvänta sig när renoveringen är klar. Alla hus har olika förutsättningar, men här har vi tagit hjälp av en expert för att reda ut hur olika energisystem presterar under samma förutsättningar. Jämförelser visar skillnaden mellan elvärme, värmepump- och ventilationslösningar, hur det slår på den specifika energianvändningen kWh/m² i två olika hus. En äldre villa byggd på 70-talet med 135 kvm i markplan med källare samt en ny villa på 174 m² byggd efter dagens energikrav.

De flesta hus klarar sig inte bara med FTX ventilation, utan behöver en värmekälla också. Det är bara passivhus som är så energieffektivt byggda att inte behöver en separat värmekälla utan kan värma huset med endast FTX ventilation. Äldre hus har ett större energiläckage än ett nybyggt hus eftersom de är sämre isolerade, har otäta två-glas fönster och ventilationssystem utan värmeåtervinning. Modern byggteknik använder energieffektiva fönster, välisolerade golv, väggar och tak med diffusionstätskikt för att minimera husets värmeläckage, men då alltid i kombination med en energieffektiv mekanisk ventilation.

Att energieffektivisera ett äldre hus

Planerar man att energieffektivisera ett äldre hus är det därför viktigt att förstå att åtgärder som fönsterbyte, tilläggsisolering och byte av värmekälla i de allra flesta fall innebär att det ställer krav på att även ventilationssystemet behöver moderniseras för att inte inomhusmiljön ska slås ut.

Det är tyvärr allt för många gånger vi möter villrådiga kunder som just renoverat färdigt sitt hus, och insett att det knappt är beboligt efter renoveringen, eftersom de missat att åtgärda ventilationen. Särskilt om det är ett äldre hus med självdragsventilation från början. Läs mer om dålig inomhusmiljö här.

INSTÄND DOFT
DÅLIG SÖMN
IHÄNGANDE FUKT
smart ventilation

Energiberäkning 70-tals hus - Elvärme

Vi har beräknat energibehovet för en äldre villa från 1970-talet, där vi undersöker skillnaden mellan olika energisystem i kombination med ventilationssystem. Stapeldiagrammet här bredvid visar specifik energianvändning för 70-talshuset med elvärme i kombination med olika ventilationssystem. Genom denna jämförelse får vi fram hur mycket vi kan minska husets energiläckage genom att byta ventilationssystem.

Energibehovet för huset med FTX-ventilation är 19,4% eller 31,2 kWh/m² lägre än huset med mekanisk frånluftsventilation (F).

70-talshuset med elvärme, direkt eller vattenburen, i kombination med olika ventilationssystem.

Energiberäkning 70-tals hus - FTX

Nästa stapeldiagram visar specifik energianvändning för samma 70-talshus, med olika ventilationslösningar i kombination med värmepump. Vi jämför den vanligt förekommande Frånluftsvärmepumpen (FVP) med Luftvattenvärmepumpen (LVP) och Bergvärmepumpen (BVP) tillsammans med FTX ventilation.

Lösningen med BVP + FTX-ventilation är 32,5% effektivare än Frånluftsvärmepumpen, och minskar energianvändningen med 15,1 kWh/m² per år.

Skillnaden innebär en besparing på 81 540 kWh under 20 år. (A-temp 270m² x 15,1 kWh x 20 år = 81 540 kWh)

 

Specifik energianvändning
Indata: A-temp: 270 m² (135m² i markplan med källarvåning.) Den specifika energianvändningen är summan av alla energiposter delat på A-temp som är 270m².

kWh                     ELVÄRME+F   ELVÄRME+FTX
Värmebehov         34.456             25.563
Varmvatten            7.765               7.765
EL fläktar                 482                 972
EL pumpar               545                  514
Summa                    43.227            34.803

 

smart ventilation

Att energieffektivisera sitt nya hus

De flesta hus klarar sig inte bara med FTX ventilation, utan behöver en värmekälla också. Det är bara passivhus som är så energieffektivt byggda att inte behöver en separat värmekälla utan kan värma huset med endast FTX ventilation. Modern byggteknik använder energieffektiva fönster, välisolerade golv, väggar och tak med diffusionstätskikt för att minimera husets värmeläckage, men då alltid i kombination med en energieffektiv mekanisk ventilation.

Stapeldiagrammet här bredvid visar några olika kombinationer av energisystem för en nybyggd villa på 174 m² i Stockholm. Som referens har vi även tagit med energiförbrukningen för passvihus.

Notera att den så vanligt förekommande Frånluftsvärmepumpen behöver 3 gånger mer energi än passivhusets energisystem med elvärme.

Varje sparad kilowattimme blir mera värdefull i framtiden

När detta skrivs  så är det svårt att sia om energipriset i framtiden. En del menar att mycket av gasen som finns i Europas lager nu är rysk gas, och det är realistiskt att tro att Europa inte kommer importera rysk gas den närmaste tiden. Kina kommer inte vara covidstängt för alltid och om landet öppnar 2023 kan Kina och Europa komma att konkurrera om gasen. Sannolikt kommer det innebära att varje sparad kilowattimma bli än mera värdefull under den kommande tioårsperioden. Fram till bara för ett år sedan räknade vi med ett energipris på 1,25 kr/kWh inklusive moms och nätavgifter i våra kalkyler, idag har ett rörligt energipris i elområde 3, periodvis visats sig kunna hamna på dryga 4 kr/kWh med moms och nätavgifter.

Energipriset högre under den kalla årstiden?

Solenergin ger ett bra tillskott, men tyvärr under fel årstid. Alltså under den kalla årstiden när många behöver energi för att värma sina hus så ger solenergin som minst effekt. En gissning är att vi kan komma att se ett lägre energipris under sommarmånaderna när tillgången är stor och efterfrågan liten. Likaså får vi ett högre energipris under den kalla årstiden när efterfrågan är stor och tillgången på billig solenergi är försvinnande liten. En konsekvens av detta är att behovet av energieffektiva system för att skapa och hushålla med värme kommer att öka i framtiden. Alltså varje sparad kilowattimma blir sannolikt mer och mer värdefull i framtiden.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad som passar dig och ditt hus!