Frågor & svar kring en bättre inomhusmiljö

Frågor & SMART-SNÅLA svar kring INOMHUSMILJÖN i bostäder

bättre inomhusmiljö

    Fakta om Svenska småhus

 • 75% av småhusen i Sverige är byggda före 1980
 • 70% värms med elektricitet
 • 1,2 miljoner småhus har självdragsventilation
 • 80% är underventilerade.
 • 70% har någon form av byggnadsskada
 • 45% har fuktskador
 • 2,1 miljoner småhus är privatägda
 • Åtgärder görs främst vid ägarbyte eller när familjen växer
 • Renovering av inomhusmiljön bedöms ha stora, positiva
  effekter på folkhälsa och samhällsekonomi

Hur vet jag om min inomhusmiljö är dålig?

Om luftväxlingen i huset inte är tillräcklig så ökar den relativa luftfuktigheten i huset. De första och mest tydliga tecknen på för hög luftfuktighet är att badrumsspegeln är fuktig längre än 15 minuter efter du duschat, att insidan av fönstren är fuktiga när det börjar bli kallare ute. Man kan också märka att det tar lång tid för tvätten att torka.

Tydliga tecken på att du har dålig inomhusmiljö:

 FUKT - Kondens på insidan av fönsterna och det tar lång tid för fukt i badrum att försvinna efter dusch.

 DOFT - Kläder och rum luktar matos och det finns en instängd doft i huset (garderobslukt).

 DÅLIG SÖMN - Alla i familjen sover dåligt och kan ofta vakna med huvudvärk.

 

Har man problem med för hög luftfuktighet i hemmamiljön, har man sannolikt även problem med att luftens kvalitet är försämrad. När vi andas bildas koldioxid, för varje andetag en person tar så räknar vi med att 7 liter luft omvandlas från frisk luft, till använd luft. Den använda luften innehåller gasen koldioxid CO2 som är skadlig för människan. Om inget görs så samlas koldioxiden i rummet och när ansamlingen av koldioxidpartiklar överstiger 1200 ppm kan vi börja få besvär i form av bl.a. huvudvärk. Ansamlingen av koldioxid brukar vara vanligt i sovrummen. Detta beror på att man gärna sover med stängd dörr och stänger in koldioxiden på en mindre yta. På så sätt är det inte ovanligt att koldioxidhalten i sovrummet når över 2000 ppm, vilket kan göra att man sover dåligt och ofta vaknar med huvudvärk. Genom att mäta koldioxidhalten i inomhusmiljön kan man bestämma luftkvalitén.

Tvåbarnsfamilj i 70-talshus

Mätningarna vi visar i denna artikel är gjorda i ett enfamiljshus, byggt 1972 med källare under hela huset och en boyta i markplan på ca 120 kvm. I huset bor två vuxna och deras två barn 1 och 3 år. Huset har kvar den ursprungliga självdragsventilationen. Oljepannan är utbytt till en bergvärmepump medan fönstren är de ursprungliga 2-glasfönstren.

 

bättre inomhusmiljö

Koldioxid CO2

Mätningen nedan visar koldioxid (utandningsluft) i inomhusmiljön under 10 dagar i familjens hus. Under dag 7 startas en nyinstallerad mekanisk FTX ventilation, detta visar sig tydligt i mätresultatet då värdet för koldioxid minskar och ligger inom gränsvärdet (grönt).

bättre inomhusmiljö
koldioxid inomhusluft

Luftfuktighet RH%

Mätningen nedan visar den relativa luftfuktigheten i 70-tals huset under 10 dagar. Den första veckan visar mätvärdet med husets ursprungliga självdragsventilation. Dag 8 till 10 visar mätvärdet efter en nyinstallerad FTX ventilation startats, vilket gav en tydlig minskning av luftfuktigheten i huset.

fuktighet inomhus

Vad är kondens?

Att det bildas kondens på badrumsspegeln och på insidan av fönstren beror på att luften i huset är väldigt fuktig. Luftens fuktinnehåll mäts i relation till volym benämns %RH. Kondens bildas när den fuktiga luften kommer i kontakt med en kall yta, som en badrumsspegel eller ett fönsterglas. De annars osynliga luftburna vattenpartiklarna i luften klumpar ihop sig till vattendroppar som bildas på den kalla ytan. Varm fuktig luft som läcker upp genom diffusionsspärren till vinden kan orsaka svartmögel på insidan av yttertaket genom att fukten kondenserar mot det kalla yttertaket. Riktvärdet för fukt i bomiljö är max 3 gram per kubikmeter luft.

Koldioxid CO2

Mätningen nedan visar koldioxid (utandningsluft) i inomhusmiljön under 10 dagar i familjens hus. Under dag 7 startas en nyinstallerad mekanisk FTX ventilation, detta visar sig tydligt i mätresultatet då värdet för koldioxid minskar och ligger inom gränsvärdet (grönt).

bättre inomhusmiljö
koldioxid inomhusluft

Luftfuktighet RH%

Mätningen nedan visar den relativa luftfuktigheten i 70-tals huset under 10 dagar. Den första veckan visar mätvärdet med husets ursprungliga självdragsventilation. Dag 8 till 10 visar mätvärdet efter en nyinstallerad FTX ventilation startats, vilket gav en tydlig minskning av luftfuktigheten i huset.

fuktighet inomhus

Vad är kondens?

Att det bildas kondens på badrumsspegeln och på insidan av fönstren beror på att luften i huset är väldigt fuktig. Luftens fuktinnehåll mäts i relation till volym benämns %RH. Kondens bildas när den fuktiga luften kommer i kontakt med en kall yta, som en badrumsspegel eller ett fönsterglas. De annars osynliga luftburna vattenpartiklarna i luften klumpar ihop sig till vattendroppar som bildas på den kalla ytan. Varm fuktig luft som läcker upp genom diffusionsspärren till vinden kan orsaka svartmögel på insidan av yttertaket genom att fukten kondenserar mot det kalla yttertaket. Riktvärdet för fukt i bomiljö är max 3 gram per kubikmeter luft.

Risker med dålig inomhusmiljö

Fukten ger bra förutsättningar för mögel och bakterier att spridas i bomiljön. Mögel ger upphov till allergier, irritation i luftvägar och ögon och leda till andra sjukdomar. Barn är känsligare än vuxna. Dammkorn och partiklar når lungorna lättare hos barn än hos vuxna och det behövs en mindre mängd skadliga ämnen för att skada ett barn. Att bakterier trivs i dåligt ventilerade miljöer var något som tydligt framkom under pandemin. Även om viruset inte var luftburet så kunde många studier påvisa att smitta spreds i större utsträckning i underventilerade utrymmen.

Hur kan jag förbättra min inomhusmiljö?

Du kan själv ta reda på hur det står till med din inomhusmiljö. Idag finns relativt avancerade luftkvalitetsmätare för ett par tusenlappar i handeln som kan ge dig svar på vilka halter av luftfuktighet, koldioxid, VOC, Radon som finns i din bostad. Efter utförd mätning så vet du om ventilationen behöver åtgärdas, eller om det är bra som det är. Har du förhöjda värden kan du förbättra ventilationen genom att montera mekanisk ventilation där luftflödet kontrolleras med en frånluftsfläkt eller installera FTX system. Du säkerställer att rätt luftomsättning sker under alla årstider, och enligt boverkets normer. Flera utförande finns att välja på, takfläkt, kanalfläkt, kryddhyllefläkt, väggfläkt, eller som närmare beskrivs nedan, ett FTX-aggregat. Typen väljs beroende på vad som passar ditt hus. Fläkten kopplas till ett kanalsystem som suger luft från wc, kök och tvättstuga. Du behöver montera friskluftventiler i sovrum och vardagsrum om inte det redan finns.

Spara ca 45 kWh/m²/årligen med FTX

Har du mekanisk frånluft idag kan du minska energiförbrukningen genom att installera FTX-ventilation. Ett FTX-aggregat har dubbla fläktar som kontrollerar flödet för luften både till och från huset, samtidigt som energin i den varma luften från huset kan tas tillvara genom att återvinnas och användas för att värma luften på väg in i huset. Med FTX ventilation får du frisk luft direkt till sovrum och vardagsrum via ventilationskanaler. Vilket innebär att huset blir mindre känsligt för stängda sovrumsdörrar, vilket minskar risken att koldioxid samlas i stängda utrymmen. Friskluften filtreras med effektiva påsfilter som renar luften från pollen och luftburna partiklar innan den förvärms och leds in till sovrum och vardagsrum. Jämfört med en mekanisk frånluftsventilation så minskar ett FTX-system husets energiläckage med ca 45 kWh per kvadratmeter årligen.

Vi jämför energianvändning för olika ventilationslösningar

Vill du veta mer om energiförbrukning i olika kombinationer av värme och ventilation så klicka här »

Risker med dålig inomhusmiljö

Fukten ger bra förutsättningar för mögel och bakterier att spridas i bomiljön. Mögel ger upphov till allergier, irritation i luftvägar och ögon och leda till andra sjukdomar. Barn är känsligare än vuxna. Dammkorn och partiklar når lungorna lättare hos barn än hos vuxna och det behövs en mindre mängd skadliga ämnen för att skada ett barn. Att bakterier trivs i dåligt ventilerade miljöer var något som tydligt framkom under pandemin. Även om viruset inte var luftburet så kunde många studier påvisa att smitta spreds i större utsträckning i underventilerade utrymmen.

Hur kan jag förbättra min inomhusmiljö?

Du kan själv ta reda på hur det står till med din inomhusmiljö. Idag finns relativt avancerade luftkvalitetsmätare för ett par tusenlappar i handeln som kan ge dig svar på vilka halter av luftfuktighet, koldioxid, VOC, Radon som finns i din bostad. Efter utförd mätning så vet du om ventilationen behöver åtgärdas, eller om det är bra som det är. Har du förhöjda värden kan du förbättra ventilationen genom att montera mekanisk ventilation där luftflödet kontrolleras med en frånluftsfläkt eller installera FTX system. Du säkerställer att rätt luftomsättning sker under alla årstider, och enligt boverkets normer. Flera utförande finns att välja på, takfläkt, kanalfläkt, kryddhyllefläkt, väggfläkt, eller som närmare beskrivs nedan, ett FTX-aggregat. Typen väljs beroende på vad som passar ditt hus. Fläkten kopplas till ett kanalsystem som suger luft från wc, kök och tvättstuga. Du behöver montera friskluftventiler i sovrum och vardagsrum om inte det redan finns.

Spara ca 45 kWh/m²/årligen med FTX

Har du mekanisk frånluft idag kan du minska energiförbrukningen genom att installera FTX-ventilation. Ett FTX-aggregat har dubbla fläktar som kontrollerar flödet för luften både till och från huset, samtidigt som energin i den varma luften från huset kan tas tillvara genom att återvinnas och användas för att värma luften på väg in i huset. Med FTX ventilation får du frisk luft direkt till sovrum och vardagsrum via ventilationskanaler. Vilket innebär att huset blir mindre känsligt för stängda sovrumsdörrar, vilket minskar risken att koldioxid samlas i stängda utrymmen. Friskluften filtreras med effektiva påsfilter som renar luften från pollen och luftburna partiklar innan den förvärms och leds in till sovrum och vardagsrum. Jämfört med en mekanisk frånluftsventilation så minskar ett FTX-system husets energiläckage med ca 45 kWh per kvadratmeter årligen.

Vi jämför energianvändning för olika ventilationslösningar

Vill du veta mer om energiförbrukning i olika kombinationer av värme och ventilation så klicka här »

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din inomhusmiljö och samtidigt spara energi?

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig!

Du är också välkommen att kontakta oss på telefon eller mail: