Mekanisk Frånluftsventilation

F-Mekanisk ventilation (vanligt i hus byggda 1970 och fram)

Hus som mekanisk frånluftsventilation har en fläkt som säkerställer frånluftsventilation året om. Ofta är det en takfläkt med kanalsystem anslutet till våtrum och kök, där grundventilation sker via en spiskåpa.

Flerbostadshus med mekanisk frånluftsventilation har en central frånluftsfläkt som är ansluten till flera lägenheter i ett och samma system, där våtutrymmen och spiskåpor är anslutna. Spiskåpor är normalt med timerstyrt spjäll och saknar intern fläkt.

System som på senare år kompletterats med spisfläktar (spiskåpa med inbyggd fläkt) har ofta problem med kortslutning, där evakuerad luft från en lägenhet trycks över till en annan lägenhet, med besvärande luktspridning som följd. Detta beror på att luftflödet i spisfläkten är större än den centrala frånluftsfläkten är dimensionerad för att blåsa ut, och luften från spisfläkten hamnar hos grannen, istället för ut i det fria som tänkt. I dessa fall kan man byta ut den gamla centrala frånluftsfläkten till en ny tryckstyrd frånluftsfläkt typ takfläkt ERIK, som då känner av att trycket i ventilationskanalen faller då spiskåpa eller spisfläkt aktiveras, och automatiskt ökar frånluftsflödet. På så vi säkerställs att det alltid finns ett undertryck i kanalen och risken för kortslutning mellan lägenheter minskar avsevärt. Vi kan också rekommendera vårt automatiska flödeskontrolldon TFSK för spisfläktar, som begränsar flödet till 50 l/s i forcering samt 10 l/s i grundflöde och säkerställer därigenom ett undertryck hela vägen från takfläkten ner till spisfläkten. Genom detta elimineras risken för luktspridning mellan lägenheter. TFSK passar alla förekommande modeller av spisfläktar med 120-125 mm anslutning på marknaden. Läs mer om TFSK

Ofta är centrala frånluftsfläktar i flerbostadshus en stor källa till onödig energiförbrukning. Genom att byta till en modern energieffektiv Takfläkt ERIK eller vår isolerade Kanalfläkt CARL med EC motor kan upp till 50% av driftsenergin sparas. Om man väljer till tryckreglering, så behovsstyrs ventilationsflödet efter hur många spiskåpor som är aktiverade i systemet, så kan även värmeenergin minskas, genom att ventilationsflödet då anpassar sig automatiskt efter det aktuella behovet. Under tider på dygnet då många lägenheter är obemannade så går fläkten på ett lägre luftflöde och fredag eftermiddag när många är hemma och fixar mat till fredagsmyset så varvar fläkten upp och säkerställer ett bra utsug i spiskåporna inom systemet. Med tryckregleringen får man även med funktionen utetemperaturkompensering, vilket innebär att man vintertid kan minska ventilationsflödet och spara värmeenergi som annars skulle gå ut i det fria. Risken för drag i anslutning till vägg-, och spaltventiler minskar också. Man eldar mindre för kråkorna så att säga. I vårt fläktvalsprogram kan man beräkna hur mycket energi man kan spara med utetemperaturkompenseringen i olika delar av landet. Sammantaget kan en ny frånluftsfläkt vara en mycket god investering för din fastighet under många år framöver. Kontakta oss för en LCC analys och energibesparingspotential för din fastighet.

Om man byter fönster i hus med mekanisk frånluftsventilation så finns risk att frisk uteluft inte längre kan komma in. Var därför noga med att installera friskluftsventiler i samband med att nya fönster installeras. Friskluftsventiler ska finnas finnas i sovrum och vardagsrum där vi spenderar mest tid när vi är inomhus. Frånluftsutsug ska finnas i toaletter, badrum, kök och tvättstuga där husets sämsta luftkvalité finns. På så vis ventileras hela boytan genom att frisk luft kommer in via sovrum och vardagsrum, passerar genom allmänna ytor och vidare ut genom kök, toaletter och tvättstuga och tar då med sig den sämre luften ut i det fria.